II. Bài viết sản phẩm
  • Móc khóa từ bọc da màu đen JABLOTRON JA-194J-BK RFID
  • Tần số 125kHz
  • Mã hóa Jablotron
Xem chi tiết bài viết
III. Thông tin kỹ thuật
  • Móc khóa từ được bọc da màu đen.
  • Truy cập vào hệ thống JABLOTRON 100+.
  • Tần số RFID: Unique EM 125kHz.
  • Xuất xứ: CZech Rep.
Xem chi tiết thông tin kỹ thuật
IV. Bình luận

Đánh giá trung bình

0/5

0 đánh giá
Xem bình luận khác
Sản phẩm khác