Bàn phím cài đặt chế độ bằng chìa khóa KS EVO

Bàn phím cài đặt chế độ vận hành bằng chìa khóa là một phụ kiện cần thiết nên được lắp đặt cho các hệ thống điều khiển cửa tự động nhằm giúp cho hệ thống hoạt động hiệu quả và an toàn

Bàn phím cài đặt chế độ bằng chìa khóa KS EVO

Liên hệ

Bàn phím cài đặt chế độ vận hành bằng chìa khóa là một phụ kiện cần thiết nên được lắp đặt cho các hệ thống điều khiển cửa tự động nhằm giúp cho hệ thống hoạt động hiệu quả và an toàn

Bàn phím cài đặt chế độ LK EVO

Bàn phím cài đặt chế độ vận hành là một phụ kiện cần thiết nên được lắp đặt cho các hệ thống điều khiển cửa tự động nhằm giúp cho hệ thống hoạt động hiệu quả và an toàn

Bàn phím cài đặt chế độ LK EVO

Liên hệ

Bàn phím cài đặt chế độ vận hành là một phụ kiện cần thiết nên được lắp đặt cho các hệ thống điều khiển cửa tự động nhằm giúp cho hệ thống hoạt động hiệu quả và an toàn

Cảm biến hồng ngoại an toàn dạng nút XFA

Bộ cảm biến hồng ngoại an toàn là một phụ kiện cần thiết nên được lắp đặt cho các hệ thống điều khiển cổng cửa tự động nhằm giúp cho hệ thống hoạt động hiệu quả và an toàn

Cảm biến hồng ngoại an toàn dạng nút XFA

Liên hệ

Bộ cảm biến hồng ngoại an toàn là một phụ kiện cần thiết nên được lắp đặt cho các hệ thống điều khiển cổng cửa tự động nhằm giúp cho hệ thống hoạt động hiệu quả và an toàn

Mắt thần vi sóng kết hợp hồng ngoại XV1

Mắt thần vi sóng (microwave radar) kết hợp tia hồng ngoại là một phụ kiện cần thiết nên được lắp đặt cho các hệ thống điều khiển cổng cửa tự động nhằm giúp cho hệ thống hoạt động hiệu quả và an toàn

Mắt thần vi sóng kết hợp hồng ngoại XV1

Liên hệ

Mắt thần vi sóng (microwave radar) kết hợp tia hồng ngoại là một phụ kiện cần thiết nên được lắp đặt cho các hệ thống điều khiển cổng cửa tự động nhằm giúp cho hệ thống hoạt động hiệu quả và an toàn

Mắt thần vi sóng XBFRM1

Mắt thần vi sóng (microwave radar) là một phụ kiện cần thiết nên được lắp đặt cho các hệ thống điều khiển cổng cửa tự động nhằm giúp cho hệ thống hoạt động hiệu quả và an toàn 

Mắt thần vi sóng XBFRM1

Liên hệ

Mắt thần vi sóng (microwave radar) là một phụ kiện cần thiết nên được lắp đặt cho các hệ thống điều khiển cổng cửa tự động nhằm giúp cho hệ thống hoạt động hiệu quả và an toàn