Module phân nhánh dây JA-110Z-B
Module phân nhánh dây

Module phân nhánh dây JA-110Z-B

Liên hệ
Module phân nhánh dây
Module nguồn 220V có dây JB-110N
PG Module nguồn 220V có dây

Module nguồn 220V có dây JB-110N

Liên hệ
PG Module nguồn 220V có dây
Module nguồn 220V không dây JA-150N
PG Module nguồn 220V không dây
 

Module nguồn 220V không dây JA-150N

Liên hệ
PG Module nguồn 220V không dây
 
Module tích hợp RS-485 JA-121T
  • Module tích hợp RS-485 JA-121T là bộ chuyển đổi đa năng sang RS-485 cho các hệ thống khác . 
  • Nó cho phép kết nối bus hệ thống JABLOTRON 100+ với đường nối tiếp RS-485 và ngược lại.

Module tích hợp RS-485 JA-121T

Liên hệ
  • Module tích hợp RS-485 JA-121T là bộ chuyển đổi đa năng sang RS-485 cho các hệ thống khác . 
  • Nó cho phép kết nối bus hệ thống JABLOTRON 100+ với đường nối tiếp RS-485 và ngược lại.
Module radio JA-110R
Module radio rời độ phủ 300m trong không gian mở

Module radio JA-110R

Liên hệ
Module radio rời độ phủ 300m trong không gian mở
Module kết nối JA-112M
Module 2 đầu input có dây

Module kết nối JA-112M

Liên hệ
Module 2 đầu input có dây
Module mở rộng phân khu JA-192E
  • Module mở rộng phân khu.
  • JA-192E là phân đoạn điều khiển dành cho các bảng điều khiển JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E và JA-154E.

Module mở rộng phân khu JA-192E

Liên hệ
  • Module mở rộng phân khu.
  • JA-192E là phân đoạn điều khiển dành cho các bảng điều khiển JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E và JA-154E.
Module GSM 4G  JA-194Y
Module GSM 4G -LTE cho tủ JA-103KR, JA-107KR

Module GSM 4G JA-194Y

Liên hệ
Module GSM 4G -LTE cho tủ JA-103KR, JA-107KR
Module GSM 4G  JA-191Y
Module GSM 4G -LTE cho tủ JA-100KR

Module GSM 4G JA-191Y

Liên hệ
Module GSM 4G -LTE cho tủ JA-100KR
Module GSM 3G JA-190Y
Module GSM 3G cho tủ JA-100KR

Module GSM 3G JA-190Y

Liên hệ
Module GSM 3G cho tủ JA-100KR
Module kết nối cho cảm biến có dây JA-116H
Module kết nối cho cảm biến có dây với 16 input

Module kết nối cho cảm biến có dây JA-116H

Liên hệ
Module kết nối cho cảm biến có dây với 16 input
Module kết nối cho cảm biến có dây JA-118M
Module kết nối cho cảm biến có dây với 8 input

Module kết nối cho cảm biến có dây JA-118M

Liên hệ
Module kết nối cho cảm biến có dây với 8 input
Module kết nối cho cảm biến có dây JA-112M
Module kết nối cho công tắc từ có dây, 2 input

Module kết nối cho cảm biến có dây JA-112M

Liên hệ
Module kết nối cho công tắc từ có dây, 2 input
Module kết nối cho cảm biến có dây JA-111H TRB
Module kết nối cho cảm biến có dây, 1 input

Module kết nối cho cảm biến có dây JA-111H TRB

Liên hệ
Module kết nối cho cảm biến có dây, 1 input