Photobeam ngoài trời có dây, 4 tia, khoảng cách 100m JA-151IR

 

Barrier quang học / Photobeam ngoài trời không dây, 4 tia, khoảng cách 100m
 

Photobeam ngoài trời có dây, 4 tia, khoảng cách 100m JA-151IR

Liên hệ

 

Barrier quang học / Photobeam ngoài trời không dây, 4 tia, khoảng cách 100m
 
Cảm biến chuyển động hồng ngoại ngoài trời không dây JA-159P
Cảm biến chuyển động hồng ngoại ngoài trời không dây

Cảm biến chuyển động hồng ngoại ngoài trời không dây JA-159P

Liên hệ
Cảm biến chuyển động hồng ngoại ngoài trời không dây
Cảm biến chuyển động hồng ngoại đa vùng ngoài trời không dây JA-158P
Cảm biến chuyển động hồng ngoại đa vùng ngoài trời không dây

Cảm biến chuyển động hồng ngoại đa vùng ngoài trời không dây JA-158P

Liên hệ
Cảm biến chuyển động hồng ngoại đa vùng ngoài trời không dây
Cảm biến chuyển động hồng ngoại hai vùng ngoài trời không dây JA-157P
Cảm biến chuyển động hồng ngoại hai vùng ngoài trời không dây

Cảm biến chuyển động hồng ngoại hai vùng ngoài trời không dây JA-157P

Liên hệ
Cảm biến chuyển động hồng ngoại hai vùng ngoài trời không dây
Cảm biến Hồng ngoại không dây kèm camera JA-160PC (90)

Cảm biến chuyển động hồng ngoại không dây có camera chụp ảnh và đèn flash

 

Cảm biến Hồng ngoại không dây kèm camera JA-160PC (90)

Liên hệ

Cảm biến chuyển động hồng ngoại không dây có camera chụp ảnh và đèn flash

 

Cảm biến Hồng ngoại có dây kèm camera JA-120PC (90)
Cảm biến chuyển động hồng ngoại có dây có camera chụp ảnh và đèn flash

Cảm biến Hồng ngoại có dây kèm camera JA-120PC (90)

Liên hệ
Cảm biến chuyển động hồng ngoại có dây có camera chụp ảnh và đèn flash
Cảm biến Hồng ngoại không dây JA-151P-WW
Cảm biến chuyển động hồng ngoại không dây, với màn chống ánh sáng trắng cao cấp

Cảm biến Hồng ngoại không dây JA-151P-WW

Liên hệ
Cảm biến chuyển động hồng ngoại không dây, với màn chống ánh sáng trắng cao cấp
Cảm biến Hồng ngoại không dây JA-150P
Cảm biến chuyển động hồng ngoại và thân nhiệt không dây

Cảm biến Hồng ngoại không dây JA-150P

Liên hệ
Cảm biến chuyển động hồng ngoại và thân nhiệt không dây
Cảm biến Hồng ngoại có dây JA-115P
Cảm biến chuyển động hồng ngoại và thân nhiệt có dây ốp trần

Cảm biến Hồng ngoại có dây JA-115P

Liên hệ
Cảm biến chuyển động hồng ngoại và thân nhiệt có dây ốp trần
Cảm biến Hồng ngoại có dây JA-112P
Cảm biến chuyển động hồng ngoại chống ánh sáng trắng có dây thế hệ Jablotron 100 plus

Cảm biến Hồng ngoại có dây JA-112P

Liên hệ
Cảm biến chuyển động hồng ngoại chống ánh sáng trắng có dây thế hệ Jablotron 100 plus
Cảm biến Hồng ngoại có dây JA-110P
Cảm biến chuyển động hồng ngoại và thân nhiệt có dây
 

Cảm biến Hồng ngoại có dây JA-110P

Liên hệ
Cảm biến chuyển động hồng ngoại và thân nhiệt có dây