Loa line array: HX-7B

HX-7B là loa 2 đường tiếng nhỏ gọn, cho phép điều khiển hướng tính liên tục trên một dải tần số rộng và thay đổi góc hướng tính. Loa sở hữu công nghệ điều khiển mặt sóng mới nhất, giúp âm thanh giữ được độ trong ngay cả tại những nơi có phản hồi âm dài hoặc độ ồn lớn.
Loa HX-7B phù hợp với sử dụng trong nhà.

Loa line array: HX-7B

Liên hệ

HX-7B là loa 2 đường tiếng nhỏ gọn, cho phép điều khiển hướng tính liên tục trên một dải tần số rộng và thay đổi góc hướng tính. Loa sở hữu công nghệ điều khiển mặt sóng mới nhất, giúp âm thanh giữ được độ trong ngay cả tại những nơi có phản hồi âm dài hoặc độ ồn lớn.
Loa HX-7B phù hợp với sử dụng trong nhà.

Loa line array: HX-7B-WP

HX-7B-WP là loa hai đường tiếng nhỏ gọn, cho phép điều khiển hướng tính liên tục trên dải tần số rộng và thay đổi hướng tính theo chiều dọc. Loa được tích hợp công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tái tạo âm thanh trong, rõ ràng ngay cả ở những nơi có thời gian vang âm dài hay độ ồn lớn. Với tiêu chuẩn chống nước IPX4 cho phép lắp đặt loa dưới mái che không tiếp xúc trực tiếp với nước mưa.

Loa line array: HX-7B-WP

Liên hệ

HX-7B-WP là loa hai đường tiếng nhỏ gọn, cho phép điều khiển hướng tính liên tục trên dải tần số rộng và thay đổi hướng tính theo chiều dọc. Loa được tích hợp công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tái tạo âm thanh trong, rõ ràng ngay cả ở những nơi có thời gian vang âm dài hay độ ồn lớn. Với tiêu chuẩn chống nước IPX4 cho phép lắp đặt loa dưới mái che không tiếp xúc trực tiếp với nước mưa.

Loa line array: HX-7W-WP

HX-7W-WP là loa hai đường tiếng nhỏ gọn, cho phép điều khiển hướng tính liên tục trên dải tần số rộng và thay đổi hướng tính theo chiều dọc. Loa được tích hợp công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tái tạo âm thanh trong, rõ ràng ngay cả ở những nơi có thời gian vang âm dài hay độ ồn lớn. Với tiêu chuẩn chống nước IPX4 cho phép lắp đặt loa dưới mái che không tiếp xúc trực tiếp với nước mưa.

Loa line array: HX-7W-WP

Liên hệ

HX-7W-WP là loa hai đường tiếng nhỏ gọn, cho phép điều khiển hướng tính liên tục trên dải tần số rộng và thay đổi hướng tính theo chiều dọc. Loa được tích hợp công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tái tạo âm thanh trong, rõ ràng ngay cả ở những nơi có thời gian vang âm dài hay độ ồn lớn. Với tiêu chuẩn chống nước IPX4 cho phép lắp đặt loa dưới mái che không tiếp xúc trực tiếp với nước mưa.

Loa siêu trầm: FB-150B

FB-150B là là dòng loa siêu trầm, nhỏ gọn được sử dụng trong nhà. Thành phần loa bao gồm một loa siêu trầm công suất cao, có kích thước 38cm. Loa được thiết kế để kết hợp với dòng HX-7B của TOA hoặc loa toàn dải khác. Loa có khả năng tái tạo âm thanh tần số thấp, có thể được lắp đặt cố định hoặc tạm thời.

Loa siêu trầm: FB-150B

Liên hệ

FB-150B là là dòng loa siêu trầm, nhỏ gọn được sử dụng trong nhà. Thành phần loa bao gồm một loa siêu trầm công suất cao, có kích thước 38cm. Loa được thiết kế để kết hợp với dòng HX-7B của TOA hoặc loa toàn dải khác. Loa có khả năng tái tạo âm thanh tần số thấp, có thể được lắp đặt cố định hoặc tạm thời.

Loa line array: HX-7W

HX-7W là loa hai đường tiếng nhỏ gọn, cho phép điều khiển hướng tính liên tục trên dải tần số rộng và thay đổi hướng tính theo chiều dọc. Loa được tích hợp công nghệ điều khiển sóng mặt trước đảm bảo âm thanh trong, rõ ràng ngay cả khi sử dụng trong môi trường có thời gian phản hồi âm dài hay độ ồn lớn. Loa được thiết kế phù hợp với điều kiện sử dụng trong nhà.

Loa line array: HX-7W

Liên hệ

HX-7W là loa hai đường tiếng nhỏ gọn, cho phép điều khiển hướng tính liên tục trên dải tần số rộng và thay đổi hướng tính theo chiều dọc. Loa được tích hợp công nghệ điều khiển sóng mặt trước đảm bảo âm thanh trong, rõ ràng ngay cả khi sử dụng trong môi trường có thời gian phản hồi âm dài hay độ ồn lớn. Loa được thiết kế phù hợp với điều kiện sử dụng trong nhà.

Loa siêu trầm: FB-150W

FB-150W là dòng loa siêu trầm, nhỏ gọn được sử dụng trong nhà. Thành phần loa bao gồm một loa siêu trầm công suất cao, có kích thước 38cm. Loa được thiết kế để kết hợp với dòng HX-7W của TOA hoặc loa toàn dải khác. Loa có khả năng tái tạo âm thanh tần số thấp, có thể được lắp đặt cố định hoặc tạm thời.

Loa siêu trầm: FB-150W

Liên hệ

FB-150W là dòng loa siêu trầm, nhỏ gọn được sử dụng trong nhà. Thành phần loa bao gồm một loa siêu trầm công suất cao, có kích thước 38cm. Loa được thiết kế để kết hợp với dòng HX-7W của TOA hoặc loa toàn dải khác. Loa có khả năng tái tạo âm thanh tần số thấp, có thể được lắp đặt cố định hoặc tạm thời.

Giá điều chỉnh góc độ: HY-60DB

Với việc sử dụng ba giá điều chỉnh góc độ HY-60DB, góc hướng tính của HX-7B có thể được điều chỉnh lên 60.

Giá điều chỉnh góc độ: HY-60DB

Liên hệ

Với việc sử dụng ba giá điều chỉnh góc độ HY-60DB, góc hướng tính của HX-7B có thể được điều chỉnh lên 60.

Loa siêu trầm: FB-152B-AS

FB-152B-AS là hệ thống loa siêu trầm nhỏ gọn được sử dụng trong nhà, bao gồm một loa trầm công suất cao có kích thước 38cm. Sản phẩm được sử dụng kết hợp với loa toàn dải HX-7B của TOA hoặc các mẫu loa toàn dải khác, giúp tái tạo âm thanh ở dải tần thấp, phù hợp lắp đặt cố định hoặc tạm thời.

Loa siêu trầm: FB-152B-AS

Liên hệ

FB-152B-AS là hệ thống loa siêu trầm nhỏ gọn được sử dụng trong nhà, bao gồm một loa trầm công suất cao có kích thước 38cm. Sản phẩm được sử dụng kết hợp với loa toàn dải HX-7B của TOA hoặc các mẫu loa toàn dải khác, giúp tái tạo âm thanh ở dải tần thấp, phù hợp lắp đặt cố định hoặc tạm thời.

Giá điều chỉnh góc độ: HY-60DB-WP

Với việc sử dụng ba giá điều chỉnh góc độ HY-60DB-WP, góc hướng tính của HX-7B-WP có thể được điều chỉnh lên 60.

Giá điều chỉnh góc độ: HY-60DB-WP

Liên hệ

Với việc sử dụng ba giá điều chỉnh góc độ HY-60DB-WP, góc hướng tính của HX-7B-WP có thể được điều chỉnh lên 60.

Giá điều chỉnh góc độ: HY-60DW

Với việc sử dụng ba giá điều chỉnh góc độ HY-60DW, góc hướng tính của HX-7W có thể được điều chỉnh lên 60

Giá điều chỉnh góc độ: HY-60DW

Liên hệ

Với việc sử dụng ba giá điều chỉnh góc độ HY-60DW, góc hướng tính của HX-7W có thể được điều chỉnh lên 60

Giá điều chỉnh góc độ: HY-60DW-WP

Với việc sử dụng ba giá điều chỉnh góc độ HY-60DW-WP, góc hướng tính của HX-7W-WP có thể được điều chỉnh lên 60.

Giá điều chỉnh góc độ: HY-60DW-WP

Liên hệ

Với việc sử dụng ba giá điều chỉnh góc độ HY-60DW-WP, góc hướng tính của HX-7W-WP có thể được điều chỉnh lên 60.

Giá gắn loa: HY-CN7B

Giá gắn loa HY-CN7B được sử dụng để kết hợp 2 hệ thống loa HX-7B, nhằm kiểm soát hướng tính tốt hơn ở dải tần số thấp. Nhờ vậy âm thanh được tạo ra trung thực và rõ ràng, đặc biệt ở những nơi có thời gian phản hồi âm dài hoặc có độ ồn lớn. 

Giá gắn loa: HY-CN7B

Liên hệ

Giá gắn loa HY-CN7B được sử dụng để kết hợp 2 hệ thống loa HX-7B, nhằm kiểm soát hướng tính tốt hơn ở dải tần số thấp. Nhờ vậy âm thanh được tạo ra trung thực và rõ ràng, đặc biệt ở những nơi có thời gian phản hồi âm dài hoặc có độ ồn lớn. 

Giá gắn loa: HY-CN7B-WP

Giá gắn loa HY-CN7B-WP được sử dụng để kết hợp 2 hệ thống loa HX-7B-WP, nhằm kiểm soát hướng tính tốt hơn ở dải tần số thấp. Nhờ vậy âm thanh được tạo ra trung thực và rõ ràng, đặc biệt ở những nơi có thời gian phản hồi âm dài hoặc có độ ồn lớn. Giá gắn loa  HY-CN7B-WP phù hợp với điều kiện sử dụng ngoài trời.

Giá gắn loa: HY-CN7B-WP

Liên hệ

Giá gắn loa HY-CN7B-WP được sử dụng để kết hợp 2 hệ thống loa HX-7B-WP, nhằm kiểm soát hướng tính tốt hơn ở dải tần số thấp. Nhờ vậy âm thanh được tạo ra trung thực và rõ ràng, đặc biệt ở những nơi có thời gian phản hồi âm dài hoặc có độ ồn lớn. Giá gắn loa  HY-CN7B-WP phù hợp với điều kiện sử dụng ngoài trời.

Giá gắn loa: HY-CN7W

Giá gắn loa HY-CN7W được sử dụng để kết hợp 2 hệ thống loa HX-7W, nhằm kiểm soát hướng tính tốt hơn ở dải tần số thấp. Nhờ vậy âm thanh được tạo ra trung thực và rõ ràng, đặc biệt ở những nơi có thời gian phản hồi âm dài hoặc có độ ồn lớn. 

Giá gắn loa: HY-CN7W

Liên hệ

Giá gắn loa HY-CN7W được sử dụng để kết hợp 2 hệ thống loa HX-7W, nhằm kiểm soát hướng tính tốt hơn ở dải tần số thấp. Nhờ vậy âm thanh được tạo ra trung thực và rõ ràng, đặc biệt ở những nơi có thời gian phản hồi âm dài hoặc có độ ồn lớn. 

Loa line array: SR-T5

SR-T5 là loa line array hai đường tiếng, bao gồm loa trầm và loa tweeter được xếp gần nhau. Với âm thanh tạo ra trong, rõ ràng và mạnh mẽ, SR-T5 phù hợp lặp đặt trong các phòng tập thể thao như phòng gym. Loa được làm từ chất liệu chắc chắn, chịu va đập giúp loa được sử dụng làm loa chính trong các phòng tập thể thao trong nhà có quy mô vừa và nhỏ.

Loa line array: SR-T5

Liên hệ

SR-T5 là loa line array hai đường tiếng, bao gồm loa trầm và loa tweeter được xếp gần nhau. Với âm thanh tạo ra trong, rõ ràng và mạnh mẽ, SR-T5 phù hợp lặp đặt trong các phòng tập thể thao như phòng gym. Loa được làm từ chất liệu chắc chắn, chịu va đập giúp loa được sử dụng làm loa chính trong các phòng tập thể thao trong nhà có quy mô vừa và nhỏ.

Giá gắn loa: HY-CN7W-WP

Giá gắn loa HY-CN7W-WP được sử dụng để kết hợp 2 hệ thống loa HX-7W-WP, nhằm kiểm soát hướng tính tốt hơn ở dải tần số thấp. Nhờ vậy âm thanh được tạo ra trung thực và rõ ràng, đặc biệt ở những nơi có thời gian phản hồi âm dài hoặc có độ ồn lớn. Giá gắn loa HY-CN7W-WP phù hợp với điều kiện sử dụng ngoài trời.

Giá gắn loa: HY-CN7W-WP

Liên hệ

Giá gắn loa HY-CN7W-WP được sử dụng để kết hợp 2 hệ thống loa HX-7W-WP, nhằm kiểm soát hướng tính tốt hơn ở dải tần số thấp. Nhờ vậy âm thanh được tạo ra trung thực và rõ ràng, đặc biệt ở những nơi có thời gian phản hồi âm dài hoặc có độ ồn lớn. Giá gắn loa HY-CN7W-WP phù hợp với điều kiện sử dụng ngoài trời.

Giá gắn tường: HY-MS7B-WP

Giá gắn tường HY-MS7B-WP được dùng để gắn hệ thống loa HX-7B-WP lên tường. Cũng có thể sử dụng giá gắn tường này để gắn trực tiếp với máy biến áp MT-200.

Giá gắn tường: HY-MS7B-WP

Liên hệ

Giá gắn tường HY-MS7B-WP được dùng để gắn hệ thống loa HX-7B-WP lên tường. Cũng có thể sử dụng giá gắn tường này để gắn trực tiếp với máy biến áp MT-200.

Loa line array: HX-5B-WP

HX-5B-WP là hệ thống loa 2 chiều nhỏ gọn cho phép thay đổi và kiểm soát hướng tính liên tục trên một dải tần số rộng. Loa có khả năng tái tạo âm thanh rõ ràng, sắc nét ngay cả ở những nơi có thời gian vang âm dài hoặc những nơi có độ ồn lớn. Với tiêu chuẩn chống nước IPX4 cho phép lắp đặt loa dưới mái che không tiếp xúc trực tiếp với nước mưa.

Loa line array: HX-5B-WP

Liên hệ

HX-5B-WP là hệ thống loa 2 chiều nhỏ gọn cho phép thay đổi và kiểm soát hướng tính liên tục trên một dải tần số rộng. Loa có khả năng tái tạo âm thanh rõ ràng, sắc nét ngay cả ở những nơi có thời gian vang âm dài hoặc những nơi có độ ồn lớn. Với tiêu chuẩn chống nước IPX4 cho phép lắp đặt loa dưới mái che không tiếp xúc trực tiếp với nước mưa.

Loa line array: HX-5W-WP

HX-5W-WP là hệ thống loa 2 đường tiếng nhỏ gọn cho phép thay đổi và kiểm soát hướng tính liên tục trên dải tần số rộng, giúp tái tạo âm thanh thanh trung thực, rõ ràng ngay cả ở những nơi có thời gian vang âm dài hoặc những nơi có độ ồn lớn. Với tiêu chuẩn chống nước IPX4 cho phép lắp đặt loa dưới mái che không tiếp xúc trực tiếp với nước mưa.

Loa line array: HX-5W-WP

Liên hệ

HX-5W-WP là hệ thống loa 2 đường tiếng nhỏ gọn cho phép thay đổi và kiểm soát hướng tính liên tục trên dải tần số rộng, giúp tái tạo âm thanh thanh trung thực, rõ ràng ngay cả ở những nơi có thời gian vang âm dài hoặc những nơi có độ ồn lớn. Với tiêu chuẩn chống nước IPX4 cho phép lắp đặt loa dưới mái che không tiếp xúc trực tiếp với nước mưa.

Giá gắn tường: HY-WM7B

Giá gắn HY-WM7B được dùng để gắn hệ thống loa HX-7B lên tường bằng cách sử dụng kết hợp với giá đỡ loa HY-VM7B tùy chọn. 

Giá gắn tường: HY-WM7B

Liên hệ

Giá gắn HY-WM7B được dùng để gắn hệ thống loa HX-7B lên tường bằng cách sử dụng kết hợp với giá đỡ loa HY-VM7B tùy chọn. 

Máy biến áp: MT-200

MT-200 là một máy biến áp sử dụng cho dòng loa HX-5, thiết bị có thể sử dụng được cả trong nhà và khu vực có mái che.

Máy biến áp: MT-200

Liên hệ

MT-200 là một máy biến áp sử dụng cho dòng loa HX-5, thiết bị có thể sử dụng được cả trong nhà và khu vực có mái che.

Giá gắn tường: HY-WM7W

Giá gắn HY-WM7W được dùng để gắn hệ thống loa HX-7W lên tường bằng cách sử dụng kết hợp với giá đỡ loa HY-VM7W tùy chọn.

Giá gắn tường: HY-WM7W

Liên hệ

Giá gắn HY-WM7W được dùng để gắn hệ thống loa HX-7W lên tường bằng cách sử dụng kết hợp với giá đỡ loa HY-VM7W tùy chọn.

Giá gắn tường: HY-MS7W-WP

Giá HY-MS7W-WP được dùng để gắn hệ thống loa HX-7W-WP lên tường. Cũng có thể sử dụng giá gắn tường này để gắn trực tiếp với máy biến áp MT-200.

Giá gắn tường: HY-MS7W-WP

Liên hệ

Giá HY-MS7W-WP được dùng để gắn hệ thống loa HX-7W-WP lên tường. Cũng có thể sử dụng giá gắn tường này để gắn trực tiếp với máy biến áp MT-200.

Khung gắn loa: HY-PF1WP

HY-PF1WP được sử dụng để treo loa HX-5 từ trần nhà. Có thể sử dụng HY-PF1WP và giá gắn đi kèm để treo loa siêu trầm FB-120. HY-PF1WP được thiết kế để sử dụng dưới khu vực có mái che.

Khung gắn loa: HY-PF1WP

Liên hệ

HY-PF1WP được sử dụng để treo loa HX-5 từ trần nhà. Có thể sử dụng HY-PF1WP và giá gắn đi kèm để treo loa siêu trầm FB-120. HY-PF1WP được thiết kế để sử dụng dưới khu vực có mái che.

Khớp nối máy biến áp: HY-MT7

Khớp nối máy biến áp HY-MT7 dùng để gắn máy biến áp MT-200 với hệ thống loa dòng HX-7. Một bộ khớp nối bao gồm hai chiếc. 

Khớp nối máy biến áp: HY-MT7

Liên hệ

Khớp nối máy biến áp HY-MT7 dùng để gắn máy biến áp MT-200 với hệ thống loa dòng HX-7. Một bộ khớp nối bao gồm hai chiếc. 

Loa line array: HX-5B

HX-5B là hệ thống loa 2 chiều nhỏ gọn cho phép trực tiếp duy trì hướng tính trên một dải tần số dài hoặc điều chỉnh hướng tính. Thiết bị phù hợp để lắp đặt tại những khu vực trong nhà dễ vang vọng hoặc có độ ồn cao.

Loa line array: HX-5B

Liên hệ

HX-5B là hệ thống loa 2 chiều nhỏ gọn cho phép trực tiếp duy trì hướng tính trên một dải tần số dài hoặc điều chỉnh hướng tính. Thiết bị phù hợp để lắp đặt tại những khu vực trong nhà dễ vang vọng hoặc có độ ồn cao.

Giá gắn trần: HY-CW1WP

Giá gắn trần HY-CW1WP được dùng để gắn loa dòng HX-5 lên trần nhà. Loa có thể được xoay ngang 360゜ . Khi treo loa ngang cũng có thể lắp nghiêng xuống lên đến 82.5゜, khi treo dọc có thể nghiêng lên đến 67.5゜ (chế độ 60゜ ) hoặc 75゜ (chế độ 15゜, 30゜ hoặc  45゜ ) tùy thuộc vào chế độ hướng tính của loa. Giá gắn trần HY-CW1WP được thiết kế để sử dụng dưới khu vực có mái che.

Giá gắn trần: HY-CW1WP

Liên hệ

Giá gắn trần HY-CW1WP được dùng để gắn loa dòng HX-5 lên trần nhà. Loa có thể được xoay ngang 360゜ . Khi treo loa ngang cũng có thể lắp nghiêng xuống lên đến 82.5゜, khi treo dọc có thể nghiêng lên đến 67.5゜ (chế độ 60゜ ) hoặc 75゜ (chế độ 15゜, 30゜ hoặc  45゜ ) tùy thuộc vào chế độ hướng tính của loa. Giá gắn trần HY-CW1WP được thiết kế để sử dụng dưới khu vực có mái che.

Loa line array: HX-5W

HX-5W là hệ thống loa hai đường tiếng nhỏ gọn, cho phép thay đổi và kiểm soát hướng tính liên tục trên dải tần số rộng, giúp tái tạo âm thanh trong, rõ ràng ngay cả ở những nơi có thời gian dội âm dài hoặc những nơi có độ ồn lớn. Loa phù hợp sử dụng trong nhà.

Loa line array: HX-5W

Liên hệ

HX-5W là hệ thống loa hai đường tiếng nhỏ gọn, cho phép thay đổi và kiểm soát hướng tính liên tục trên dải tần số rộng, giúp tái tạo âm thanh trong, rõ ràng ngay cả ở những nơi có thời gian dội âm dài hoặc những nơi có độ ồn lớn. Loa phù hợp sử dụng trong nhà.

Giá đỡ loa: HY-VM7W

Giá đỡ loa HY-VM7W dùng để gắn hệ thống loa HX-7W lên tường hoặc trần nhà bằng cách sử dụng kết hợp với giá gắn tùy chọn. Ngoài ra giá đỡ loa HY-VM7W còn được gắn lên dầm nhà hoặc treo trần bằng bu-lông mắt.  

Giá đỡ loa: HY-VM7W

Liên hệ

Giá đỡ loa HY-VM7W dùng để gắn hệ thống loa HX-7W lên tường hoặc trần nhà bằng cách sử dụng kết hợp với giá gắn tùy chọn. Ngoài ra giá đỡ loa HY-VM7W còn được gắn lên dầm nhà hoặc treo trần bằng bu-lông mắt.  

Khung gắn loa: HY-WM1WP

Khung gắn HY-WM1WP được dùng để gắn hệ thống dòng loa HX-5 lên tường hoặc trần nhà. Khung gắn cho phép loa nghiêng xuống tối đa 20゜theo chiều ngang trong trường hợp gắn loa lên tường, hoặc nghiêng tối đa 20゜theo chiều dọc trong trường hợp gắn loa lên trần nhà. HY-WM1WP được thiết kế để sử dụng dưới khu vực có mái che.

Khung gắn loa: HY-WM1WP

Liên hệ

Khung gắn HY-WM1WP được dùng để gắn hệ thống dòng loa HX-5 lên tường hoặc trần nhà. Khung gắn cho phép loa nghiêng xuống tối đa 20゜theo chiều ngang trong trường hợp gắn loa lên tường, hoặc nghiêng tối đa 20゜theo chiều dọc trong trường hợp gắn loa lên trần nhà. HY-WM1WP được thiết kế để sử dụng dưới khu vực có mái che.

Khung gắn loa: HY-WM2WP

Khung gắn HY-WM2WP được sử dụng để gắn hệ thống dòng loa HX-5 lên tường hoặc trần nhà. Nhờ vào việc gắn sát lên tường hay trần nhà, HY-WM2WP giúp tái tạo âm thanh rõ ràng hơn, giảm thiểu hiện tượng giao thoa sóng âm do sóng âm phản xạ từ tường hoặc trần nhà. Khung gắn HY-WM2WP được thiết kế để sử dụng dưới khu vực có mái che.

Khung gắn loa: HY-WM2WP

Liên hệ

Khung gắn HY-WM2WP được sử dụng để gắn hệ thống dòng loa HX-5 lên tường hoặc trần nhà. Nhờ vào việc gắn sát lên tường hay trần nhà, HY-WM2WP giúp tái tạo âm thanh rõ ràng hơn, giảm thiểu hiện tượng giao thoa sóng âm do sóng âm phản xạ từ tường hoặc trần nhà. Khung gắn HY-WM2WP được thiết kế để sử dụng dưới khu vực có mái che.

Khung gắn loa: HY-PF7B

Khung gắn loa HY-PF7B được dùng để treo hệ thống loa HX-7B lên trần nhà. Cùng với giá đỡ đi kèm, HY-PF7B cũng có thể được sử dụng để treo loa siêu trầm FB-150B.

Khung gắn loa: HY-PF7B

Liên hệ

Khung gắn loa HY-PF7B được dùng để treo hệ thống loa HX-7B lên trần nhà. Cùng với giá đỡ đi kèm, HY-PF7B cũng có thể được sử dụng để treo loa siêu trầm FB-150B.