Bộ trung tâm lớn JA-107KR

Bộ trung tâm cỡ lớn tích hợp LAN và radio module Thế hệ JA-100 Plus

JA-107KRY là phiên bản nâng cao của hệ thống bảo mật JABLOTRON 100+. Nó được thiết kế cho không gian sống lớn, văn phòng và doanh nghiệp

Nó cũng cung cấp các giải pháp bảo vệ linh hoạt cho các khu dân cư, tòa nhà hành chính và các công ty cần một hệ thống nhiều phần. Các điều chỉnh và kích thước yêu cầu của hệ thống được lập trình thông qua phần mềm F-Link (từ phiên bản 2.0.0).

Bộ trung tâm lớn JA-107KR

Liên hệ

Bộ trung tâm cỡ lớn tích hợp LAN và radio module Thế hệ JA-100 Plus

JA-107KRY là phiên bản nâng cao của hệ thống bảo mật JABLOTRON 100+. Nó được thiết kế cho không gian sống lớn, văn phòng và doanh nghiệp

Nó cũng cung cấp các giải pháp bảo vệ linh hoạt cho các khu dân cư, tòa nhà hành chính và các công ty cần một hệ thống nhiều phần. Các điều chỉnh và kích thước yêu cầu của hệ thống được lập trình thông qua phần mềm F-Link (từ phiên bản 2.0.0).

Bộ trung tâm cỡ vừa JA-103KR

Bộ trung tâm cỡ vừa tích hợp LAN và radio module Thế hệ JA-100 Plus

 Đây là Bộ trung tâm báo động cỡ vừa  để bảo vệ căn hộ, nhà ở gia đình và doanh nghiệp.

Bộ trung tâm cỡ vừa JA-103KR

Liên hệ

Bộ trung tâm cỡ vừa tích hợp LAN và radio module Thế hệ JA-100 Plus

 Đây là Bộ trung tâm báo động cỡ vừa  để bảo vệ căn hộ, nhà ở gia đình và doanh nghiệp.

Bộ trung tâm cỡ nhỏ JA-100KR

JA-100KR là thành phần cơ bản của hệ thống an ninh JA-100.Đây là Bộ Trung Tâm nhỏ nhất dùng để vận hành hệ thống cho các văn phòng, nhà ở gia đình và các doanh nghiệp nhỏ. Nó được tích hợp một cổng giao tiếp mạng LAN và được trang bị một module sóng radio JA-111R. Những yêu cầu thiết lập và quy mô hệ thống đều được lập trình thông qua phần mềm F-link

Bộ trung tâm cỡ nhỏ JA-100KR

Liên hệ

JA-100KR là thành phần cơ bản của hệ thống an ninh JA-100.Đây là Bộ Trung Tâm nhỏ nhất dùng để vận hành hệ thống cho các văn phòng, nhà ở gia đình và các doanh nghiệp nhỏ. Nó được tích hợp một cổng giao tiếp mạng LAN và được trang bị một module sóng radio JA-111R. Những yêu cầu thiết lập và quy mô hệ thống đều được lập trình thông qua phần mềm F-link