Pát inox gắn dưới cánh cửa BBK-600
Pát inox gắn dưới cánh cửa bằng kính không khung cho lỗ chốt của khoá YB-100+/YB-300
Kích thước 93 x 47 x 38 mm
Sử dụng cho kính dày 10-15mm

Pát inox gắn dưới cánh cửa BBK-600

202,000 đ
Pát inox gắn dưới cánh cửa bằng kính không khung cho lỗ chốt của khoá YB-100+/YB-300
Kích thước 93 x 47 x 38 mm
Sử dụng cho kính dày 10-15mm
Pát inox gắn dưới cánh cửa  BBK-700-D
Pát inox gắn trên khung cửa bằng kính không khung cho khoá chốt YB-100+/YB-300
Kích thước 208 x 57 x 46 mm
Sử dụng cho kính dày 10-15mm

( Bán rời pát dưới)

Pát inox gắn dưới cánh cửa BBK-700-D

441,000 đ
Pát inox gắn trên khung cửa bằng kính không khung cho khoá chốt YB-100+/YB-300
Kích thước 208 x 57 x 46 mm
Sử dụng cho kính dày 10-15mm

( Bán rời pát dưới)

Pát inox gắn trên khung cửa BBK-700-T
Pát inox gắn trên khung cửa bằng kính không khung cho khoá chốt YB-100+/YB-300
Kích thước 208 x 57 x 46 mm
Sử dụng cho kính dày 10-15mm

Pát inox gắn trên khung cửa BBK-700-T

441,000 đ
Pát inox gắn trên khung cửa bằng kính không khung cho khoá chốt YB-100+/YB-300
Kích thước 208 x 57 x 46 mm
Sử dụng cho kính dày 10-15mm
Bộ pát inox gắn trên khung & dưới BBK-700
Bộ pát inox gắn trên khung & dưới cánh cửa bằng kính không khung cho khoá chốt YB-100+/YB-300
Kích thước 208 x 57 x 46 mm
Sử dụng cho kính dày 10-15mm

Bộ pát inox gắn trên khung & dưới BBK-700

880,000 đ
Bộ pát inox gắn trên khung & dưới cánh cửa bằng kính không khung cho khoá chốt YB-100+/YB-300
Kích thước 208 x 57 x 46 mm
Sử dụng cho kính dày 10-15mm