Công tắc dạng chìa khoá YKS-850LS

Công tắc dạng chìa khoá, NO/NC, mặt bằng inox hình vuông 86Lx86Wx20Dmm, có đèn LED, chìa khoá giống nhau, dùng khi khẩn cấp

Công tắc dạng chìa khoá YKS-850LS

304,000 đ

Công tắc dạng chìa khoá, NO/NC, mặt bằng inox hình vuông 86Lx86Wx20Dmm, có đèn LED, chìa khoá giống nhau, dùng khi khẩn cấp

Công tắc dạng chìa khoá YKS-850LM

Công tắc dạng chìa khoá, NO/NC, mặt bằng inox hình vuông 86Lx86Wx20Dmm, có đèn LED, chìa khoá khác nhau

Công tắc dạng chìa khoá YKS-850LM

377,000 đ

Công tắc dạng chìa khoá, NO/NC, mặt bằng inox hình vuông 86Lx86Wx20Dmm, có đèn LED, chìa khoá khác nhau

Công tắc dạng chìa khoá YKS-850M

Công tắc dạng chìa khoá, NO/NC, mặt bằng inox hình vuông 86Lx86Wx20Dmm, chìa khoá khác nhau

Công tắc dạng chìa khoá YKS-850M

340,000 đ

Công tắc dạng chìa khoá, NO/NC, mặt bằng inox hình vuông 86Lx86Wx20Dmm, chìa khoá khác nhau

Công tắc dạng chìa khoá YKS-850S

Công tắc dạng chìa khoá, NO/NC, mặt bằng inox hình vuông 86Lx86Wx20Dmm, chìa khoá giống nhau, dùng khi khẩn cấp

Công tắc dạng chìa khoá YKS-850S

300,000 đ

Công tắc dạng chìa khoá, NO/NC, mặt bằng inox hình vuông 86Lx86Wx20Dmm, chìa khoá giống nhau, dùng khi khẩn cấp

Nút nhấn thoát cảm biến hồng ngoại ISK-841D

Nút nhấn thoát cảm biến hồng ngoại không cần tiếp xúc, NO/NC, mặt bằng inox hình chữ nhật 115Lx70Wx29Dmm

Nút nhấn thoát cảm biến hồng ngoại ISK-841D

441,000 đ

Nút nhấn thoát cảm biến hồng ngoại không cần tiếp xúc, NO/NC, mặt bằng inox hình chữ nhật 115Lx70Wx29Dmm

Nút nhấn thoát cảm biến hồng ngoại ISK-841C

Nút nhấn thoát cảm biến hồng ngoại không cần tiếp xúc, NO/NC, mặt bằng inox hình vuông 86Lx86Wx26Dmm

Nút nhấn thoát cảm biến hồng ngoại ISK-841C

441,000 đ

Nút nhấn thoát cảm biến hồng ngoại không cần tiếp xúc, NO/NC, mặt bằng inox hình vuông 86Lx86Wx26Dmm

Nút nhấn thoát cảm biến hồng ngoại ISK-840B

Nút nhấn thoát cảm biến hồng ngoại không cần tiếp xúc, NO/NC, mặt bằng inox hình vuông 86Lx86Wx29Dmm

Nút nhấn thoát cảm biến hồng ngoại ISK-840B

434,000 đ

Nút nhấn thoát cảm biến hồng ngoại không cần tiếp xúc, NO/NC, mặt bằng inox hình vuông 86Lx86Wx29Dmm

Nút nhấn thoát cảm biến hồng ngoại ISK-840A

Nút nhấn thoát cảm biến hồng ngoại không cần tiếp xúc, NO/NC, mặt bằng inox hình chữ nhật 115Lx70Wx29Dmm, 

Nút nhấn thoát cảm biến hồng ngoại ISK-840A

434,000 đ

Nút nhấn thoát cảm biến hồng ngoại không cần tiếp xúc, NO/NC, mặt bằng inox hình chữ nhật 115Lx70Wx29Dmm, 

Nút nhấn thoát PBK-815

Nút nhấn thoát, NO, mặt bằng hợp kim nhôm hình chữ nhật bao gồm đế gắn nổi 86Lx32Wx25Dmm

Nút nhấn thoát PBK-815

201,000 đ

Nút nhấn thoát, NO, mặt bằng hợp kim nhôm hình chữ nhật bao gồm đế gắn nổi 86Lx32Wx25Dmm

Nút nhấn thoát PBK-811B

Nút nhấn thoát, NO/NC, mặt bằng inox hình vuông 86Lx86Wx20Dmm

Nút nhấn thoát PBK-811B

176,000 đ

Nút nhấn thoát, NO/NC, mặt bằng inox hình vuông 86Lx86Wx20Dmm

Nút nhấn thoát PBK-811A

Nút nhấn thoát, NO, mặt bằng inox hình chữ nhật 86Lx28Wx20Dmm

Nút nhấn thoát PBK-811A

147,000 đ

Nút nhấn thoát, NO, mặt bằng inox hình chữ nhật 86Lx28Wx20Dmm

Nút nhấn thoát PBK-810D

Nút nhấn thoát, NO/NC, bằng inox hình chữ nhật 114Lx70Wx29Dmm

Nút nhấn thoát PBK-810D

172,000 đ

Nút nhấn thoát, NO/NC, bằng inox hình chữ nhật 114Lx70Wx29Dmm

Nút nhấn thoát PBK-810C

Nút nhấn thoát, NO/NC, bằng inox hình vuông 86Lx86Wx29Dmm

Nút nhấn thoát PBK-810C

172,000 đ

Nút nhấn thoát, NO/NC, bằng inox hình vuông 86Lx86Wx29Dmm

Nút nhấn nhựa PBK-812

Nút nhấn thoát, NO, bằng plastic hình vuông 86Lx86Wx20Dmm

Nút nhấn nhựa PBK-812

69,000 đ

Nút nhấn thoát, NO, bằng plastic hình vuông 86Lx86Wx20Dmm