Bộ điều khiển tại mỗi cửa 02 Reader DM-20
Bộ điều khiển tại mỗi cửa:  02 Reader /DM20(1-2 DOOR) Communications RS485-TỐC ĐỘ 115,20 Kbit
Input TTL Input x 4
Supervised Input x 4
Output TTL Output x 6
Relay Form C x 4
Wiegand In  x 2 port ( 02 Reader )
Reader Power Output 750ma (12V) x 2
Power 12V
Operating Temperature -20° to 60°C
Dimensions 120 x 70 x 36 mm
(W x H x D)
Dùng cho tất cả các loại khóa điện tử và cửa tự động. cho phép kết nối đầu đọc phụ RF qua cổng WIEGAND. (IN/OUT)-TÍCH HỢP HỆ THỐNG BÁO CHÁY .          

Bộ điều khiển tại mỗi cửa 02 Reader DM-20

Liên hệ
Bộ điều khiển tại mỗi cửa:  02 Reader /DM20(1-2 DOOR) Communications RS485-TỐC ĐỘ 115,20 Kbit
Input TTL Input x 4
Supervised Input x 4
Output TTL Output x 6
Relay Form C x 4
Wiegand In  x 2 port ( 02 Reader )
Reader Power Output 750ma (12V) x 2
Power 12V
Operating Temperature -20° to 60°C
Dimensions 120 x 70 x 36 mm
(W x H x D)
Dùng cho tất cả các loại khóa điện tử và cửa tự động. cho phép kết nối đầu đọc phụ RF qua cổng WIEGAND. (IN/OUT)-TÍCH HỢP HỆ THỐNG BÁO CHÁY .          
Bộ điều khiển INPUT IM-120
Bộ điều khiển INPUT dùng cho Corestation và Đầu Đọc: (Dùng Vân Tay , Thể , Khuôn Mặt ) 
Power CPU Cortex M3 72MHz
Memory Flash 128KB, SRAM 20KB 
Input : 12 Relay /Module OM-120
Kết nối với  tất cả dòng sản phẩm Suprema Version 2 và quản lý Quản lý & tích hợp Báo Cháy , Báo trộm -
Interface RS485  để kết nối sản phẩm Suprema 
Dimension: 90 mm x 190 mm x 21 mm (W/H/D.         
Power Voltage: 12 VDC ,Current: Max. 1 A
Chứng nhận :CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE  Made in SUPREMA/KOREA

Bộ điều khiển INPUT IM-120

Liên hệ
Bộ điều khiển INPUT dùng cho Corestation và Đầu Đọc: (Dùng Vân Tay , Thể , Khuôn Mặt ) 
Power CPU Cortex M3 72MHz
Memory Flash 128KB, SRAM 20KB 
Input : 12 Relay /Module OM-120
Kết nối với  tất cả dòng sản phẩm Suprema Version 2 và quản lý Quản lý & tích hợp Báo Cháy , Báo trộm -
Interface RS485  để kết nối sản phẩm Suprema 
Dimension: 90 mm x 190 mm x 21 mm (W/H/D.         
Power Voltage: 12 VDC ,Current: Max. 1 A
Chứng nhận :CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE  Made in SUPREMA/KOREA
Bộ điều khiển tại mỗi cửa -SECU I/O 2 SIO2
Bộ điều khiển tại mỗi cửa -SECU I/O 2                                      
Kết nối  cho 01 READER -DOOR/UNIT                                 
Communications RS485 -Tốc độ 115.20kbit -OSDP 
Input TTL Input x 2
Relay Form C x 1
Operating Temperature -20° to 60°C
Dimensions 36 x 65 x 18 mm (W x H x D)
Dùng cho tất cả các loại khóa điện tử và cửa tự động. cho phép kết nối Cổng Tripod  , Barier ..                                                   
Kết hợp  tủ điện & nguồn Backup 12V-5a ( Option)  

Bộ điều khiển tại mỗi cửa -SECU I/O 2 SIO2

Liên hệ
Bộ điều khiển tại mỗi cửa -SECU I/O 2                                      
Kết nối  cho 01 READER -DOOR/UNIT                                 
Communications RS485 -Tốc độ 115.20kbit -OSDP 
Input TTL Input x 2
Relay Form C x 1
Operating Temperature -20° to 60°C
Dimensions 36 x 65 x 18 mm (W x H x D)
Dùng cho tất cả các loại khóa điện tử và cửa tự động. cho phép kết nối Cổng Tripod  , Barier ..                                                   
Kết hợp  tủ điện & nguồn Backup 12V-5a ( Option)  
Bộ Kiểm Soát Tầng Thang Máy OM-120

OM-120 là một mô-đun mở rộng nhiều đầu ra, điều khiển tới 12 rơle đầu ra. Nó có thể được sử dụng làm bộ điều khiển thang máy với hệ thống Biostar 2. Tối đa 31 đơn vị có thể được kết nối với một thiết bị chính thông qua chuỗi da RS485. OM-120 cũng có thể hỗ trợ các tính năng vùng chống trả và vùng báo cháy.

Đặc trưng

 

 • 12 rơle đầu ra trên mỗi đơn vị
 • Kiểm soát tối đa. 192 tầng mỗi thang máy
 • Cảnh báo đặt trước cho các báo động trong khu vực APB
 • Các nhóm thang máy có thể được thêm vào một khu vực báo cháy nhất định
 • Chấm dứt kháng cho các kết nối RS-485
 • Kiểm soát thang máy lên đến 192 tầng
 • OM-120 có thể được cấu hình để điều khiển cửa với hệ thống Biostar 2. Lên đến 192 tầng có thể được kiểm soát trên mỗi thang máy và hệ thống Biostar 2 có thể kiểm soát tối đa. 1.000 thang máy

 

Giao diện đa năng

Cùng với điều khiển thang máy, OM-120 tạo ra các tín hiệu đầu ra khác nhau bao gồm các tín hiệu chuyển tiếp đặt trước cho các lối vào và các vùng khác nhau. Đối với vùng báo cháy, đầu vào / đầu ra có thể dễ dàng được cấu hình bằng các cổng phụ và rơle.

Bộ Kiểm Soát Tầng Thang Máy OM-120

Liên hệ

OM-120 là một mô-đun mở rộng nhiều đầu ra, điều khiển tới 12 rơle đầu ra. Nó có thể được sử dụng làm bộ điều khiển thang máy với hệ thống Biostar 2. Tối đa 31 đơn vị có thể được kết nối với một thiết bị chính thông qua chuỗi da RS485. OM-120 cũng có thể hỗ trợ các tính năng vùng chống trả và vùng báo cháy.

Đặc trưng

 

 • 12 rơle đầu ra trên mỗi đơn vị
 • Kiểm soát tối đa. 192 tầng mỗi thang máy
 • Cảnh báo đặt trước cho các báo động trong khu vực APB
 • Các nhóm thang máy có thể được thêm vào một khu vực báo cháy nhất định
 • Chấm dứt kháng cho các kết nối RS-485
 • Kiểm soát thang máy lên đến 192 tầng
 • OM-120 có thể được cấu hình để điều khiển cửa với hệ thống Biostar 2. Lên đến 192 tầng có thể được kiểm soát trên mỗi thang máy và hệ thống Biostar 2 có thể kiểm soát tối đa. 1.000 thang máy

 

Giao diện đa năng

Cùng với điều khiển thang máy, OM-120 tạo ra các tín hiệu đầu ra khác nhau bao gồm các tín hiệu chuyển tiếp đặt trước cho các lối vào và các vùng khác nhau. Đối với vùng báo cháy, đầu vào / đầu ra có thể dễ dàng được cấu hình bằng các cổng phụ và rơle.

Module tích hợp -Đo Thân Nhiệt TCM10-FS2

Module tích hợp -Đo Thân Nhiệt , Kiểm soát và phòng tránh COVID .Nhiệt độ cao hơn mức ngưỡng ccaif đặt trước -Hệ thống cảnh báo và không cho xác thực đi vào & ghi nhiệt độ + face vào hệ thống 

Module tích hợp -Đo Thân Nhiệt TCM10-FS2

Liên hệ

Module tích hợp -Đo Thân Nhiệt , Kiểm soát và phòng tránh COVID .Nhiệt độ cao hơn mức ngưỡng ccaif đặt trước -Hệ thống cảnh báo và không cho xác thực đi vào & ghi nhiệt độ + face vào hệ thống