Cảm biến ngập nước có dây LD-81
Cảm biến ngập nước có dây LD-81.Cảm biến ngập nước  báo động tình trạng ngập lụt trong phòng (Ví dụ: Hầm, phòng tắm)

Cảm biến ngập nước có dây LD-81

Liên hệ
Cảm biến ngập nước có dây LD-81.Cảm biến ngập nước  báo động tình trạng ngập lụt trong phòng (Ví dụ: Hầm, phòng tắm)
Cảm biến ngập nước có dây JA-110F
Cảm biến ngập nước có dây JA-110F .Cảm biến này báo hiệu tình trạng ngập nước ở hầm, phòng tắm,...

Cảm biến ngập nước có dây JA-110F

Liên hệ
Cảm biến ngập nước có dây JA-110F .Cảm biến này báo hiệu tình trạng ngập nước ở hầm, phòng tắm,...
Cảm biến chấn động và dịch chuyển không dây JA-182SH
Cảm biến chấn động và dịch chuyển không dây

Cảm biến chấn động và dịch chuyển không dây JA-182SH

Liên hệ
Cảm biến chấn động và dịch chuyển không dây
Cảm biến chấn động và dịch chuyển có dây JA-111SH
Cảm biến chấn động và dịch chuyển có dây

Cảm biến chấn động và dịch chuyển có dây JA-111SH

Liên hệ
Cảm biến chấn động và dịch chuyển có dây
Cảm biến vỡ kính và áp suất không dây JA-180B
Cảm biến vỡ kính và áp suất không dây

Cảm biến vỡ kính và áp suất không dây JA-180B

Liên hệ
Cảm biến vỡ kính và áp suất không dây
Cảm biến vỡ kính và áp suất có dây JA-110B
Cảm biến vỡ kính và áp suất có dây JA-110B
.Thiết bị này sẽ phát hiện hành động làm vỡ kính cửa sổ.

Cảm biến vỡ kính và áp suất có dây JA-110B

Liên hệ
Cảm biến vỡ kính và áp suất có dây JA-110B
.Thiết bị này sẽ phát hiện hành động làm vỡ kính cửa sổ.