Đầu báo nhiệt gia tăng kết hợp cố định địa chỉ  ATJ-EA
 • Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng ATJ-EA cung cấp dữ liệu nhiệt độ chính xác tại khu vực gắn đầu báo về cho tủ trung tâm.
 • Những đầu báo này thích hợp cho những khu vực nhiều bụi, khói, các khu vực bếp hay những khu vực khác, nơi mà đầu báo khói không thích hợp để lắp đặt.

Đầu báo nhiệt gia tăng kết hợp cố định địa chỉ  ATJ-EA

Liên hệ
 • Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng ATJ-EA cung cấp dữ liệu nhiệt độ chính xác tại khu vực gắn đầu báo về cho tủ trung tâm.
 • Những đầu báo này thích hợp cho những khu vực nhiều bụi, khói, các khu vực bếp hay những khu vực khác, nơi mà đầu báo khói không thích hợp để lắp đặt.
Đầu báo nhiệt cố định DFE 135/190
 • Đầu báo nhiệt cố định DFE-135/190 là một thiết bị báo cháy tin cậy, được kích hoạt trong trường hợp có cháy xảy ra dù cho đám cháy có nhiệt độ tăng từ từ hay tăng nhanh.
 • Đầu báo nhiệt DFE có ứng dụng rộng rãi trong nhiều khu vực lắp đặt khác nhau và được thiết kế để có thể cảm biến được nhiệt theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc.
 • Để đầu báo nhiệt cố định hoạt động đúng, cần cân nhắc đến yếu tố nhiệt độ môi trường ở trạng thái bình thường để lựa chọn nhiệt độ báo cháy cho đầu báo nhiệt cho phù hợp. 

Đầu báo nhiệt cố định DFE 135/190

Liên hệ
 • Đầu báo nhiệt cố định DFE-135/190 là một thiết bị báo cháy tin cậy, được kích hoạt trong trường hợp có cháy xảy ra dù cho đám cháy có nhiệt độ tăng từ từ hay tăng nhanh.
 • Đầu báo nhiệt DFE có ứng dụng rộng rãi trong nhiều khu vực lắp đặt khác nhau và được thiết kế để có thể cảm biến được nhiệt theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc.
 • Để đầu báo nhiệt cố định hoạt động đúng, cần cân nhắc đến yếu tố nhiệt độ môi trường ở trạng thái bình thường để lựa chọn nhiệt độ báo cháy cho đầu báo nhiệt cho phù hợp. 
Đầu báo nhiệt gia tăng DSC-EA
 • Đầu báo nhiệt Hochiki DSC-EA được sử dụng thích hợp cho hầu hết các ứng dụng yêu cầu lắp đặt đầu báo nhiệt.
 • Trừ các trường hợp gần những nơi có nhiệt độ cao như nhà bếp, phòng nấu ăn – nơi có luồng khí nóng từ việc nấu nướng, lửa bếp bốc lên trực tiếp với đầu báo...

Đầu báo nhiệt gia tăng DSC-EA

Liên hệ
 • Đầu báo nhiệt Hochiki DSC-EA được sử dụng thích hợp cho hầu hết các ứng dụng yêu cầu lắp đặt đầu báo nhiệt.
 • Trừ các trường hợp gần những nơi có nhiệt độ cao như nhà bếp, phòng nấu ăn – nơi có luồng khí nóng từ việc nấu nướng, lửa bếp bốc lên trực tiếp với đầu báo...