Đầu đọc thẻ cảm ứng kết hợp keypad touch panel, hiển thị màn hình LCD SYRDT2

Đầu đọc thẻ cảm ứng kết hợp keypad touch panel, hiển thị màn hình LCD 

Đầu đọc thẻ cảm ứng kết hợp keypad touch panel, hiển thị màn hình LCD SYRDT2

4,503,000 đ

Đầu đọc thẻ cảm ứng kết hợp keypad touch panel, hiển thị màn hình LCD 

Đầu đọc thẻ cảm ứng tiêu chuẩn SYRDS2
Thiết kế mỏng, thời trang, bàn phím cảm ứng nhạy với đèn nền màu trắng.
 
• Tích hợp Anti-Tamper protection/Buzzer.
• Đáng tin cậy & Cài đặt dễ dàng.
• Tích hợp Watchdog để ngăn hệ thống tạm dừng.
• Giao tiếp: Wiegand/RS485.

Đầu đọc thẻ cảm ứng tiêu chuẩn SYRDS2

2,666,000 đ
Thiết kế mỏng, thời trang, bàn phím cảm ứng nhạy với đèn nền màu trắng.
 
• Tích hợp Anti-Tamper protection/Buzzer.
• Đáng tin cậy & Cài đặt dễ dàng.
• Tích hợp Watchdog để ngăn hệ thống tạm dừng.
• Giao tiếp: Wiegand/RS485.
Đầu đọc thẻ cảm ứng kết hợp keypad SYRDK5
• 3 đèn LED báo trạng thái.
• Bảo vệ Anti-Tamper tích hợp.
• Giao tiếp : RS485 / Wiegand
• Tích hợp Watchdog để ngăn hệ thống tạm dừng.
• Tích hợp bộ rung.
• Chế độ truy cập: Thẻ / Thẻ + Pin / Pin.

Đầu đọc thẻ cảm ứng kết hợp keypad SYRDK5

2,530,000 đ
• 3 đèn LED báo trạng thái.
• Bảo vệ Anti-Tamper tích hợp.
• Giao tiếp : RS485 / Wiegand
• Tích hợp Watchdog để ngăn hệ thống tạm dừng.
• Tích hợp bộ rung.
• Chế độ truy cập: Thẻ / Thẻ + Pin / Pin.
Đầu đọc thẻ cảm ứng loại mini SYRDL5

Đầu đọc thẻ cảm ứng loại mini

Đầu đọc thẻ cảm ứng loại mini SYRDL5

1,930,000 đ

Đầu đọc thẻ cảm ứng loại mini

Đầu đọc thẻ cảm ứng SYRDS5

Đầu đọc thẻ cảm ứng SYRDS5

Đầu đọc thẻ cảm ứng SYRDS5

1,930,000 đ

Đầu đọc thẻ cảm ứng SYRDS5

Đầu đọc thẻ cảm ứng tiêu chuẩn SYRDS1-L1-BSY

Đầu đọc thẻ cảm ứng tiêu chuẩn 

Đầu đọc thẻ cảm ứng tiêu chuẩn SYRDS1-L1-BSY

1,517,000 đ

Đầu đọc thẻ cảm ứng tiêu chuẩn 

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng, ( Optics-based )  SYRDF6

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng mifare, ( Optics-based ) 

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng, ( Optics-based ) SYRDF6

16,084,000 đ

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng mifare, ( Optics-based ) 

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng, ( Touch Chip )  SYRDF5

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng mifare, ( Touch Chip ) 

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng, ( Touch Chip ) SYRDF5

15,165,000 đ

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng mifare, ( Touch Chip ) 

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ SY-125SA-L1

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Proximity 125 KHz, kiểm soát 1 cửa, hiển thị màn hình LCD, phím chạm, giao tiếp RS-485 ( có thể kết nối nhiều bộ và kết nối với máy tính, sử dụng phần mềm SYBASE bán riêng )

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ SY-125SA-L1

4,600,000 đ

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Proximity 125 KHz, kiểm soát 1 cửa, hiển thị màn hình LCD, phím chạm, giao tiếp RS-485 ( có thể kết nối nhiều bộ và kết nối với máy tính, sử dụng phần mềm SYBASE bán riêng )

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ SY-120SA

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Proximity 125 KHz, kiểm soát 1 cửa, giao tiếp RS-485 ( có thể kết nối nhiều bộ và kết nối với máy tính, sử dụng phần mềm SYBASE bán riêng )

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ SY-120SA

3,518,000 đ

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Proximity 125 KHz, kiểm soát 1 cửa, giao tiếp RS-485 ( có thể kết nối nhiều bộ và kết nối với máy tính, sử dụng phần mềm SYBASE bán riêng )

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ SY-110SA

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Proximity 125KHz, kiểm soát 1 cửa ( không sử dụng phần mềm )

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ SY-110SA

1,877,000 đ

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Proximity 125KHz, kiểm soát 1 cửa ( không sử dụng phần mềm )