Hộp âm tường: YC-150

Hộp âm tường YC-150 được sử dụng với bộ khụ kiện gắn tường PC-391/PC-391T hoặc N-8050DS.

Hộp âm tường: YC-150

Liên hệ

Hộp âm tường YC-150 được sử dụng với bộ khụ kiện gắn tường PC-391/PC-391T hoặc N-8050DS.

Giá đỡ gắn tường: SP-131

SP-131 được sử dụng để gắn một loa nén dải rộng hoặc một loa nén lên cột với sự hỗ trợ của YS-60B (tùy chọn). Sản phẩm bao gồm 2 giá gắn. Chú ý: Vì lý do an toàn, khách hàng vui lòng gia cố giá treo, đai siết khi lắp đặt loa tại một địa điểm hay có nguy cơ rung chấn đáng kể hoặc có gió to. Bên cạnh đó, loa, giá gắn và đai siết nên được kiểm tra định kỳ để kịp thời phát hiện nguy cơ xuống cấp hoặc mối gắn lỏng.

Giá đỡ gắn tường: SP-131

Liên hệ

SP-131 được sử dụng để gắn một loa nén dải rộng hoặc một loa nén lên cột với sự hỗ trợ của YS-60B (tùy chọn). Sản phẩm bao gồm 2 giá gắn. Chú ý: Vì lý do an toàn, khách hàng vui lòng gia cố giá treo, đai siết khi lắp đặt loa tại một địa điểm hay có nguy cơ rung chấn đáng kể hoặc có gió to. Bên cạnh đó, loa, giá gắn và đai siết nên được kiểm tra định kỳ để kịp thời phát hiện nguy cơ xuống cấp hoặc mối gắn lỏng.

Giá đỡ gắn tường: SP-201

Giá đỡ SP-201 được sử dụng để gắn tường loa nén. Ngoài ra, kết hợp với phụ kiện tùy chọn YS-60B, linh kiện còn có thể dùng để gắn loa lên cột có kích thước φ200 - φ340 mm.

Chú ý: Vì lý do an toàn, khách hàng vui lòng gia cố giá treo, đai siết khi lắp đặt loa tại một địa điểm hay có nguy cơ rung chấn đáng kể hoặc có gió to. Bên cạnh đó, loa, giá gắn và đai siết nên được kiểm tra định kỳ để kịp thời phát hiện nguy cơ xuống cấp hoặc mối gắn lỏng.

Giá đỡ gắn tường: SP-201

Liên hệ

Giá đỡ SP-201 được sử dụng để gắn tường loa nén. Ngoài ra, kết hợp với phụ kiện tùy chọn YS-60B, linh kiện còn có thể dùng để gắn loa lên cột có kích thước φ200 - φ340 mm.

Chú ý: Vì lý do an toàn, khách hàng vui lòng gia cố giá treo, đai siết khi lắp đặt loa tại một địa điểm hay có nguy cơ rung chấn đáng kể hoặc có gió to. Bên cạnh đó, loa, giá gắn và đai siết nên được kiểm tra định kỳ để kịp thời phát hiện nguy cơ xuống cấp hoặc mối gắn lỏng.

Giá đỡ gắn tường: SP-301

Giá đỡ SP-301 được sử dụng để gắn loa nén lên tường. Chú ý: Vì lý do an toàn, khách hàng vui lòng gia cố giá treo, đai siết khi lắp đặt loa tại một địa điểm hay có nguy cơ rung chấn đáng kể hoặc có gió to. Bên cạnh đó, loa, giá gắn và đai siết nên được kiểm tra định kỳ để kịp thời phát hiện nguy cơ xuống cấp hoặc mối gắn lỏng.

Giá đỡ gắn tường: SP-301

Liên hệ

Giá đỡ SP-301 được sử dụng để gắn loa nén lên tường. Chú ý: Vì lý do an toàn, khách hàng vui lòng gia cố giá treo, đai siết khi lắp đặt loa tại một địa điểm hay có nguy cơ rung chấn đáng kể hoặc có gió to. Bên cạnh đó, loa, giá gắn và đai siết nên được kiểm tra định kỳ để kịp thời phát hiện nguy cơ xuống cấp hoặc mối gắn lỏng.

Giá xoay YS-151S

YS-151S là giá xoay để lắp loa nén nhỏ ( không sử dụng để lắp lên xe ô tô ). Nó cho phép điều chỉnh góc lắp đặt, 360゜ đối với phương ngang và 180゜ đối với phương đứng. YS-151S được làm bằng kẽm có cấu trúc mạnh, và chịu được tác động của thời tiết.

Giá xoay YS-151S

Liên hệ

YS-151S là giá xoay để lắp loa nén nhỏ ( không sử dụng để lắp lên xe ô tô ). Nó cho phép điều chỉnh góc lắp đặt, 360゜ đối với phương ngang và 180゜ đối với phương đứng. YS-151S được làm bằng kẽm có cấu trúc mạnh, và chịu được tác động của thời tiết.

Hộp âm tường: YC-150E

Hộp âm tường YC-150E được sử dụng với bộ phụ kiện gắn tường PC-391/PC-391T hoặc N-8050DS.

Hộp âm tường: YC-150E

Liên hệ

Hộp âm tường YC-150E được sử dụng với bộ phụ kiện gắn tường PC-391/PC-391T hoặc N-8050DS.

Hộp gắn nổi: YS-13A

Hộp YS-13A cho phép các thiết bị gắn lên tường với bộ điều khiển nguồn (E-80P và E-84P) hoặc với bộ điều khiển loa (E-80S và E-84S) khi mà các thiết bị không thể gắn lên tường. Hộp cũng có thể lắp đặt trên mặt bàn và sử dụng như một kỹ thuật.

Hộp gắn nổi: YS-13A

Liên hệ

Hộp YS-13A cho phép các thiết bị gắn lên tường với bộ điều khiển nguồn (E-80P và E-84P) hoặc với bộ điều khiển loa (E-80S và E-84S) khi mà các thiết bị không thể gắn lên tường. Hộp cũng có thể lắp đặt trên mặt bàn và sử dụng như một kỹ thuật.