Bộ lập trình thời gian: TT-208-AS

TT-208-AS là bộ lập trình thời gian theo tuần với 8 tiếp điểm đầu ra và 1 tiếp điểm tạo tiếng chuông.

Bộ lập trình thời gian: TT-208-AS

Liên hệ

TT-208-AS là bộ lập trình thời gian theo tuần với 8 tiếp điểm đầu ra và 1 tiếp điểm tạo tiếng chuông.

Bộ lưu bản tin ghi âm sẵn: EV-20R

EV-20R là bộ lưu bản tin ghi âm sẵn rất thuận tiện khi sử dụng trong các ứng dụng thông báo các bản tin cũng như các bản nhạc giống nhau được lặp lại.Lưu trữ lên đến 4 loại bản tin hay bản nhạc (tổng thời gian là 6 phút) có thể được ghi âm và phát lại. Cổng USB rất thuận tiện cho việc sao chép nguồn âm thanh từ PC lên thiết bị. Thiết bị có tích hợp sẵn một tăng âm nhỏ bên trong cho phép thực hiện thông báo trực tiếp ra loa

Bộ lưu bản tin ghi âm sẵn: EV-20R

Liên hệ

EV-20R là bộ lưu bản tin ghi âm sẵn rất thuận tiện khi sử dụng trong các ứng dụng thông báo các bản tin cũng như các bản nhạc giống nhau được lặp lại.Lưu trữ lên đến 4 loại bản tin hay bản nhạc (tổng thời gian là 6 phút) có thể được ghi âm và phát lại. Cổng USB rất thuận tiện cho việc sao chép nguồn âm thanh từ PC lên thiết bị. Thiết bị có tích hợp sẵn một tăng âm nhỏ bên trong cho phép thực hiện thông báo trực tiếp ra loa

Bộ chuyển đổi nguồn 24V DC: AD-246 (ER Version)

Bộ chuyển đổi điện áp xoay chiều thành điện áp một chiều 24V DC.

 

Bộ chuyển đổi nguồn 24V DC: AD-246 (ER Version)

Liên hệ

Bộ chuyển đổi điện áp xoay chiều thành điện áp một chiều 24V DC.