Loa hộp công suất: BS-P1030B-AS

BS-P1030B-AS là loa phản xạ âm trầm 2 chiều với bộ âm ly công suất kỹ thuật số 30W, thích hợp để sử dụng cho các thông báo và phát nhạc. Cấu trúc chống giật của loa cho phép lắp đặt dưới mái hiên nơi mà không tiếp xúc trực tiếp với mưa.

Loa hộp công suất: BS-P1030B-AS

Liên hệ

BS-P1030B-AS là loa phản xạ âm trầm 2 chiều với bộ âm ly công suất kỹ thuật số 30W, thích hợp để sử dụng cho các thông báo và phát nhạc. Cấu trúc chống giật của loa cho phép lắp đặt dưới mái hiên nơi mà không tiếp xúc trực tiếp với mưa.

Loa hộp công suất: BS-P1030W-AS

BS-P1030W-AS là loa phản xạ âm trầm 2 chiều với bộ âm ly công suất kỹ thuật số 30W, thích hợp để sử dụng cho các thông báo và phát nhạc. Cấu trúc chống giật của loa cho phép lắp đặt dưới mái hiên nơi mà không tiếp xúc trực tiếp với mưa.

Loa hộp công suất: BS-P1030W-AS

Liên hệ

BS-P1030W-AS là loa phản xạ âm trầm 2 chiều với bộ âm ly công suất kỹ thuật số 30W, thích hợp để sử dụng cho các thông báo và phát nhạc. Cấu trúc chống giật của loa cho phép lắp đặt dưới mái hiên nơi mà không tiếp xúc trực tiếp với mưa.

mới Loa hộp 30W: BS-1030W

BS-1030W là loại loa hộp công suất 30W, màu trắng, có kích thước nhỏ gọn, phản xạ âm bass theo 2 chiều với dải tần số rộng thích hợp cho thông báo và phát nhạc nền. Loa có thể sử dụng được cả hai loại trở kháng cao và trở kháng thấp. Đây là loại loa chống thấm nước cho phép nó có thể được lắp đặt ở khu vực ngoài trời có mái che, nới mà loa không bị tiếp xúc trực tiếp với nước mưa.

Loa hộp 30W: BS-1030W

Liên hệ

BS-1030W là loại loa hộp công suất 30W, màu trắng, có kích thước nhỏ gọn, phản xạ âm bass theo 2 chiều với dải tần số rộng thích hợp cho thông báo và phát nhạc nền. Loa có thể sử dụng được cả hai loại trở kháng cao và trở kháng thấp. Đây là loại loa chống thấm nước cho phép nó có thể được lắp đặt ở khu vực ngoài trời có mái che, nới mà loa không bị tiếp xúc trực tiếp với nước mưa.

mới Loa hộp 30W: BS-1030B

BS-1030B là loại loa hộp công suất 30W, màu đen, có kích thước nhỏ gọn, phản xạ âm bass theo 2 chiều với dải tần số rộng thích hợp cho thông báo và phát nhạc nền. Loa có thể sử dụng được cả hai loại trở kháng cao và trở kháng thấp. Đây là loại loa chống thấm nước, có thể được lắp đặt ở khu vực ngoài trời có mái che, nơi mà loa không bị tiếp xúc trực tiếp với nước mưa.

Loa hộp 30W: BS-1030B

Liên hệ

BS-1030B là loại loa hộp công suất 30W, màu đen, có kích thước nhỏ gọn, phản xạ âm bass theo 2 chiều với dải tần số rộng thích hợp cho thông báo và phát nhạc nền. Loa có thể sử dụng được cả hai loại trở kháng cao và trở kháng thấp. Đây là loại loa chống thấm nước, có thể được lắp đặt ở khu vực ngoài trời có mái che, nơi mà loa không bị tiếp xúc trực tiếp với nước mưa.

PW-1230DB Plane Wave Speaker

Loa Sóng phẳng có hệ thống loa phẳng được trang bị các đơn vị sóng phẳng, thực hiện mô hình định hướng hẹp bằng cách phát ra âm thanh sóng phẳng. Do Loa sóng phẳng có thể phát âm thanh đầu ra tới một khu vực mục tiêu hạn chế nên nó phù hợp để sử dụng ở những vị trí như sân ga và khu vực thang cuốn yêu cầu phát thông báo thông tin và trong những không gian như bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật nơi có thời gian âm vang là dài. Loại bức xạ hai mặt phát ra âm thanh cả về phía trước và phía sau.

PW-1230DB Plane Wave Speaker

Liên hệ

Loa Sóng phẳng có hệ thống loa phẳng được trang bị các đơn vị sóng phẳng, thực hiện mô hình định hướng hẹp bằng cách phát ra âm thanh sóng phẳng. Do Loa sóng phẳng có thể phát âm thanh đầu ra tới một khu vực mục tiêu hạn chế nên nó phù hợp để sử dụng ở những vị trí như sân ga và khu vực thang cuốn yêu cầu phát thông báo thông tin và trong những không gian như bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật nơi có thời gian âm vang là dài. Loại bức xạ hai mặt phát ra âm thanh cả về phía trước và phía sau.

PW-1230DW Plane Wave Speaker

Loa Sóng phẳng có hệ thống loa phẳng được trang bị các đơn vị sóng phẳng, thực hiện mô hình định hướng hẹp bằng cách phát ra âm thanh sóng phẳng. Do Loa sóng phẳng có thể phát âm thanh đầu ra tới một khu vực mục tiêu hạn chế nên nó phù hợp để sử dụng ở những vị trí như sân ga và khu vực thang cuốn yêu cầu phát thông báo thông tin và trong những không gian như bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật nơi có thời gian âm vang là dài. Loại bức xạ hai mặt phát ra âm thanh cả về phía trước và phía sau

PW-1230DW Plane Wave Speaker

Liên hệ

Loa Sóng phẳng có hệ thống loa phẳng được trang bị các đơn vị sóng phẳng, thực hiện mô hình định hướng hẹp bằng cách phát ra âm thanh sóng phẳng. Do Loa sóng phẳng có thể phát âm thanh đầu ra tới một khu vực mục tiêu hạn chế nên nó phù hợp để sử dụng ở những vị trí như sân ga và khu vực thang cuốn yêu cầu phát thông báo thông tin và trong những không gian như bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật nơi có thời gian âm vang là dài. Loại bức xạ hai mặt phát ra âm thanh cả về phía trước và phía sau

PW-1230SB Plane Wave Speaker

Loa Sóng phẳng có hệ thống loa phẳng được trang bị các đơn vị sóng phẳng, thực hiện mô hình định hướng hẹp bằng cách phát ra âm thanh sóng phẳng. Do Loa sóng phẳng có thể phát âm thanh đầu ra tới một khu vực mục tiêu hạn chế nên nó phù hợp để sử dụng ở những vị trí như sân ga và khu vực thang cuốn yêu cầu phát thông báo thông tin và trong những không gian như bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật nơi có thời gian âm vang là dài. Loại bức xạ một phía chỉ phát ra âm thanh về phía trước.

PW-1230SB Plane Wave Speaker

Liên hệ

Loa Sóng phẳng có hệ thống loa phẳng được trang bị các đơn vị sóng phẳng, thực hiện mô hình định hướng hẹp bằng cách phát ra âm thanh sóng phẳng. Do Loa sóng phẳng có thể phát âm thanh đầu ra tới một khu vực mục tiêu hạn chế nên nó phù hợp để sử dụng ở những vị trí như sân ga và khu vực thang cuốn yêu cầu phát thông báo thông tin và trong những không gian như bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật nơi có thời gian âm vang là dài. Loại bức xạ một phía chỉ phát ra âm thanh về phía trước.

PW-1230SW Plane Wave Speaker

Loa Sóng phẳng có hệ thống loa phẳng được trang bị các đơn vị sóng phẳng, thực hiện mô hình định hướng hẹp bằng cách phát ra âm thanh sóng phẳng. Do Loa sóng phẳng có thể phát âm thanh đầu ra tới một khu vực mục tiêu hạn chế nên nó phù hợp để sử dụng ở những vị trí như sân ga và khu vực thang cuốn yêu cầu phát thông báo thông tin và trong những không gian như bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật nơi có thời gian âm vang là dài. Loại bức xạ một phía chỉ phát ra âm thanh về phía trước.

PW-1230SW Plane Wave Speaker

Liên hệ

Loa Sóng phẳng có hệ thống loa phẳng được trang bị các đơn vị sóng phẳng, thực hiện mô hình định hướng hẹp bằng cách phát ra âm thanh sóng phẳng. Do Loa sóng phẳng có thể phát âm thanh đầu ra tới một khu vực mục tiêu hạn chế nên nó phù hợp để sử dụng ở những vị trí như sân ga và khu vực thang cuốn yêu cầu phát thông báo thông tin và trong những không gian như bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật nơi có thời gian âm vang là dài. Loại bức xạ một phía chỉ phát ra âm thanh về phía trước.

Loa toàn dải: BS-1110W

Loa BS-1110W được thiết kế riêng cho mục đích phát thông báo. Loa có hướng tính rộng theo chiều ngang nhờ các loa nhỏ thành phần được sắp xếp theo chiều dọc, giúp thông báo được phát trên một diện tích lớn

Loa toàn dải: BS-1110W

Liên hệ

Loa BS-1110W được thiết kế riêng cho mục đích phát thông báo. Loa có hướng tính rộng theo chiều ngang nhờ các loa nhỏ thành phần được sắp xếp theo chiều dọc, giúp thông báo được phát trên một diện tích lớn

Loa hộp: BS-1120W

Loa BS-1120W là thiết bị chuyên phát thông báo, có độ phủ sóng âm thanh lớn về chiều ngang nhờ hệ thống loa sắp xếp theo chiều dọc. Ngoài ra thiết bị còn bao gồm 1 tweeter đặt ở chính giữa loa giúp phát lại âm ở tần số cao.

Loa hộp: BS-1120W

Liên hệ

Loa BS-1120W là thiết bị chuyên phát thông báo, có độ phủ sóng âm thanh lớn về chiều ngang nhờ hệ thống loa sắp xếp theo chiều dọc. Ngoài ra thiết bị còn bao gồm 1 tweeter đặt ở chính giữa loa giúp phát lại âm ở tần số cao.

Tai gắn tường: SP-410

Giá SP-410 được sử dụng để gắn loa hộp lên tường hoặc mặt phẳng. Linh kiện có thể lắp đặt chung với tủ điện 2U để dễ dàng tùy chỉnh hướng loa.

Tai gắn tường: SP-410

Liên hệ

Giá SP-410 được sử dụng để gắn loa hộp lên tường hoặc mặt phẳng. Linh kiện có thể lắp đặt chung với tủ điện 2U để dễ dàng tùy chỉnh hướng loa.

Giá gắn loa: SP-420

SP-420 là giá đỡ chuyên dùng để gắn loa hộp BS-1030W lên tường hoặc trần nhà. Có thể dễ dàng gắn giá lên bề mặt bằng thạch cao hoặc gỗ ván ép. Trước khi gắn lên tường hoặc trần nhà cần tạo lỗ có kích thước 175×260 mm (dung sai: ±3 mm)

Giá gắn loa: SP-420

Liên hệ

SP-420 là giá đỡ chuyên dùng để gắn loa hộp BS-1030W lên tường hoặc trần nhà. Có thể dễ dàng gắn giá lên bề mặt bằng thạch cao hoặc gỗ ván ép. Trước khi gắn lên tường hoặc trần nhà cần tạo lỗ có kích thước 175×260 mm (dung sai: ±3 mm)