mới Tăng âm công suất 480W: FV-248PA-AS

Tăng âm công suất hỗ trợ ngõ ra loa trở kháng cao 100 V line và 70 V line.

Tăng âm công suất 480W: FV-248PA-AS

Liên hệ

Tăng âm công suất hỗ trợ ngõ ra loa trở kháng cao 100 V line và 70 V line.

mới Tăng âm công suất 240W: FV-224PA-AS

Tăng âm công suất 240W hỗ trợ ngõ ra loa trở kháng cao 100 V line và 70 V line.

Tăng âm công suất 240W: FV-224PA-AS

Liên hệ

Tăng âm công suất 240W hỗ trợ ngõ ra loa trở kháng cao 100 V line và 70 V line.

mới Bộ Mixer tiền khuếch đại: FV-200PP-AS
  • Bộ Mixer tiền khuếch đại là thiết bị chính và không thể thiếu trong hệ thống âm thanh thông báo FV-200.
  • Thiết bị có chức năng nhận các mức tín hiệu đầu vào, điều chỉnh âm lượng ngõ vào/ra và phân cấp ưu tiên cho từng ngõ vào ra khác nhau.

Bộ Mixer tiền khuếch đại: FV-200PP-AS

Liên hệ
  • Bộ Mixer tiền khuếch đại là thiết bị chính và không thể thiếu trong hệ thống âm thanh thông báo FV-200.
  • Thiết bị có chức năng nhận các mức tín hiệu đầu vào, điều chỉnh âm lượng ngõ vào/ra và phân cấp ưu tiên cho từng ngõ vào ra khác nhau.
mới Bộ phát tin nhắn khẩn cấp: FV-200EV-AS

Bộ phát tin nhắn khấn cấp là thiết bị dùng để phát bản tin khẩn cấp trong hệ thống âm thanh thông báo. Thiết bị có thể không cần trong các trường hợp chỉ cần thông báo chung mà không cần thông báo khẩn cấp. Với các phím chức năng trước mặt có thể dễ dàng kích hoạt bản tin khẩn bằng tay hoặc kích hoạt tự động khi được kết nối với hệ thống báo cháy. Thiết bị hỗ trợ 04 bản tin ghi âm sẵn (bằng tiếng Anh) và có thể thay đổi dễ dàng bằng phần mềm chuyên dụng trên máy tính.

Bộ phát tin nhắn khẩn cấp: FV-200EV-AS

Liên hệ

Bộ phát tin nhắn khấn cấp là thiết bị dùng để phát bản tin khẩn cấp trong hệ thống âm thanh thông báo. Thiết bị có thể không cần trong các trường hợp chỉ cần thông báo chung mà không cần thông báo khẩn cấp. Với các phím chức năng trước mặt có thể dễ dàng kích hoạt bản tin khẩn bằng tay hoặc kích hoạt tự động khi được kết nối với hệ thống báo cháy. Thiết bị hỗ trợ 04 bản tin ghi âm sẵn (bằng tiếng Anh) và có thể thay đổi dễ dàng bằng phần mềm chuyên dụng trên máy tính.

mới Bộ giao tiếp micro chọn vùng từ xa: FV-200RF-AS

Bộ giao tiếp Micro chọn vùng từ xa là thiết bị dùng để kết nối giữa Micro chọn vùng từ xa với hệ thống PA. Thiết bị hỗ trợ 04 Micro chọn vùng xa với các chế độ FIFO, LIFO và Individual.

Bộ giao tiếp micro chọn vùng từ xa: FV-200RF-AS

Liên hệ

Bộ giao tiếp Micro chọn vùng từ xa là thiết bị dùng để kết nối giữa Micro chọn vùng từ xa với hệ thống PA. Thiết bị hỗ trợ 04 Micro chọn vùng xa với các chế độ FIFO, LIFO và Individual.

mới Bộ chuyển mạch tăng âm: FV-200CA-AS

Bộ chuyển mạch tăng âm dùng để quản lý tăng âm công suất trong toàn bộ hệ thống PA. Nếu một tăng âm trong hệ thống bị lỗi thì bộ chuyển mạch tăng âm sẽ tự động chuyển sang dùng tăng âm dự phòng. Một bộ chuyển mạch tăng âm quản lý được 06 tăng âm chính và 01 tăng âm dự phòng. Trong trường hợp cần thiết có thể nối 03 bộ chuyển mạch tăng âm với nhau để dùng chung 01 tăng âm dự phòng.

Bộ chuyển mạch tăng âm: FV-200CA-AS

Liên hệ

Bộ chuyển mạch tăng âm dùng để quản lý tăng âm công suất trong toàn bộ hệ thống PA. Nếu một tăng âm trong hệ thống bị lỗi thì bộ chuyển mạch tăng âm sẽ tự động chuyển sang dùng tăng âm dự phòng. Một bộ chuyển mạch tăng âm quản lý được 06 tăng âm chính và 01 tăng âm dự phòng. Trong trường hợp cần thiết có thể nối 03 bộ chuyển mạch tăng âm với nhau để dùng chung 01 tăng âm dự phòng.

mới Bộ cấp nguồn: FV-200PS-AS

Bộ cấp nguồn 24V DC cho các thiết bị sử dụng nguồn 24V DC trong hệ thống FV-200.

Bộ cấp nguồn: FV-200PS-AS

Liên hệ

Bộ cấp nguồn 24V DC cho các thiết bị sử dụng nguồn 24V DC trong hệ thống FV-200.

mới Micro chọn vùng từ xa: RM-200M

Micro chọn vùng từ xa RM-200M có thể kết nối với VM-3240VA, VM-3360VA, VM-2120 và VM-2240 với mục đích thông báo khẩn cấp (*3)/ hoặc thông báo chung.

Micro chọn vùng từ xa: RM-200M

Liên hệ

Micro chọn vùng từ xa RM-200M có thể kết nối với VM-3240VA, VM-3360VA, VM-2120 và VM-2240 với mục đích thông báo khẩn cấp (*3)/ hoặc thông báo chung.

mới Bộ cấp nguồn khẩn cấp: VX-2000DS (301H Version)

Thiết bị cấp nguồn khẩn cấp VX-2000DS cung cấp nguồn DC tới từng thiết bị trong hệ thống SX-2000 thông qua kết nối với bộ cấp nguồn VX-200PS. Cho phép kết nối với 2 bộ ắc quy 12V và tự động sạc ắc quy. Khi nguồn DC từ VX-200PS bị mất, VX-2000DS tự động chuyển sang ắc quy dự phòng.

Bộ cấp nguồn khẩn cấp: VX-2000DS (301H Version)

Liên hệ

Thiết bị cấp nguồn khẩn cấp VX-2000DS cung cấp nguồn DC tới từng thiết bị trong hệ thống SX-2000 thông qua kết nối với bộ cấp nguồn VX-200PS. Cho phép kết nối với 2 bộ ắc quy 12V và tự động sạc ắc quy. Khi nguồn DC từ VX-200PS bị mất, VX-2000DS tự động chuyển sang ắc quy dự phòng.

mới Bộ lựa chọn vùng loa: SS-1010R

Bộ lựa chọn vùng loa SS-1010R có thể lựa chọn được 10 vùng loa cho phát nhạc nền hoặc 10 vùng loa cho phát thông báo, sử dụng trong hệ thống PA tại các trường học, khu mua sắm, văn phòng và các địa điểm có yêu cầu lựa chọn vùng loa đem lại hiệu quả cao.

Bộ lựa chọn vùng loa: SS-1010R

Liên hệ

Bộ lựa chọn vùng loa SS-1010R có thể lựa chọn được 10 vùng loa cho phát nhạc nền hoặc 10 vùng loa cho phát thông báo, sử dụng trong hệ thống PA tại các trường học, khu mua sắm, văn phòng và các địa điểm có yêu cầu lựa chọn vùng loa đem lại hiệu quả cao.

mới Bàn phím mở rộng: RM-210

Bàn phím mở rộng giúp tăng số lượng phím chức năng của Micro chọn vùng từ xa.

Bàn phím mở rộng: RM-210

Liên hệ

Bàn phím mở rộng giúp tăng số lượng phím chức năng của Micro chọn vùng từ xa.

mới Bộ điều khiển tích hợp 4 vùng loa AB : VX-3004F

Hệ thống tích hợp thông báo chung, thông báo di tản và phát nhạc nền 

Có thể lắp đặt lên đến 4 mô-đun tăng âm. Cấu trúc đa đường truyền. Mỗi vùng loa có một tăng âm riêng. Cài đặt một tăng âm làm tăng âm dự phòng

Bộ điều khiển tích hợp 4 vùng loa AB : VX-3004F

Liên hệ

Hệ thống tích hợp thông báo chung, thông báo di tản và phát nhạc nền 

Có thể lắp đặt lên đến 4 mô-đun tăng âm. Cấu trúc đa đường truyền. Mỗi vùng loa có một tăng âm riêng. Cài đặt một tăng âm làm tăng âm dự phòng

mới Bộ điều khiển tích hợp 8 vùng loa: VX-3008F

Hệ thống tích hợp thông báo chung, thông báo di tản và phát nhạc nền
Có thể cài đặt lên đến 3 mô-đun tăng âm trong đó 1 tăng âm được làm tăng âm dự phòng. 2 bus line và 8 vùng loa chuyển đổi. 1 tăng âm sử dụng cho nhiều vùng loa

Bộ điều khiển tích hợp 8 vùng loa: VX-3008F

Liên hệ

Hệ thống tích hợp thông báo chung, thông báo di tản và phát nhạc nền
Có thể cài đặt lên đến 3 mô-đun tăng âm trong đó 1 tăng âm được làm tăng âm dự phòng. 2 bus line và 8 vùng loa chuyển đổi. 1 tăng âm sử dụng cho nhiều vùng loa

mới Bộ điều khiển tích hợp 16 vùng loa: VX-3016F

Hệ thống tích hợp thông báo chung, thông báo di tản và phát nhạc nền
Có thể lắp đặt lên đến 2 mô-đun tăng âm với 16 vùng loa chuyển đổi. Sử dụng một tăng âm phát thông báo tới nhiều vùng loa.

Bộ điều khiển tích hợp 16 vùng loa: VX-3016F

Liên hệ

Hệ thống tích hợp thông báo chung, thông báo di tản và phát nhạc nền
Có thể lắp đặt lên đến 2 mô-đun tăng âm với 16 vùng loa chuyển đổi. Sử dụng một tăng âm phát thông báo tới nhiều vùng loa.

mới Mô-đun tăng âm số 150W: VX-015DA

Mô-đun tăng âm class D tiết kiệm năng lượng. Mô-đun được lắp đặt vào hệ thống VX-3000. Có 3 mức công suất khác nhau 150 W, 300 W hoặc 500 W. Có thể tháo lắp hoặc thay thế dễ dàng mà không cần bất kỳ dụng cụ đặc biệt nào. Lọc bụi, dễ lau chùi. Khối lượng thiết bị nhẹ với ngõ ra 100 /70/50 V không có biến áp. Cầu chì dễ dàng bảo trì, thay thế từ phía sau.

Mô-đun tăng âm số 150W: VX-015DA

Liên hệ

Mô-đun tăng âm class D tiết kiệm năng lượng. Mô-đun được lắp đặt vào hệ thống VX-3000. Có 3 mức công suất khác nhau 150 W, 300 W hoặc 500 W. Có thể tháo lắp hoặc thay thế dễ dàng mà không cần bất kỳ dụng cụ đặc biệt nào. Lọc bụi, dễ lau chùi. Khối lượng thiết bị nhẹ với ngõ ra 100 /70/50 V không có biến áp. Cầu chì dễ dàng bảo trì, thay thế từ phía sau.

mới Mô-đun tăng âm số 300W: VX-030DA

Mô-đun tăng âm class D tiết kiệm năng lượng. Mô-đun được lắp đặt vào hệ thống VX-3000. Có 3 mức công suất khác nhau 150 W, 300 W hoặc 500 W. Có thể tháo lắp hoặc thay thế dễ dàng mà không cần bất kỳ dụng cụ đặc biệt nào. Lọc bụi, dễ lau chùi. Khối lượng thiết bị nhẹ với ngõ ra 100 /70/50 V không có biến áp. Cầu chì dễ dàng bảo trì, thay thế từ phía sau.

Mô-đun tăng âm số 300W: VX-030DA

Liên hệ

Mô-đun tăng âm class D tiết kiệm năng lượng. Mô-đun được lắp đặt vào hệ thống VX-3000. Có 3 mức công suất khác nhau 150 W, 300 W hoặc 500 W. Có thể tháo lắp hoặc thay thế dễ dàng mà không cần bất kỳ dụng cụ đặc biệt nào. Lọc bụi, dễ lau chùi. Khối lượng thiết bị nhẹ với ngõ ra 100 /70/50 V không có biến áp. Cầu chì dễ dàng bảo trì, thay thế từ phía sau.

mới Bộ điều khiển VX-3000CT

Bộ điều khiển bao gồm 9 phím chức năng, và 8 núm vặn điều chỉnh âm lượng giúp thuận tiện trong quá trình sử dụng. Phím chức năng dùng cho thông báo chung. Cho phép điều chỉnh các mức âm lượng của ngõ vào/ngõ ra âm thanh (có thể được gán trên phần mềm). Lên tới 2 thiết bị được kết nối trong một hệ thống đơn.

Bộ điều khiển VX-3000CT

Liên hệ

Bộ điều khiển bao gồm 9 phím chức năng, và 8 núm vặn điều chỉnh âm lượng giúp thuận tiện trong quá trình sử dụng. Phím chức năng dùng cho thông báo chung. Cho phép điều chỉnh các mức âm lượng của ngõ vào/ngõ ra âm thanh (có thể được gán trên phần mềm). Lên tới 2 thiết bị được kết nối trong một hệ thống đơn.

mới Bộ ma trận tiền khuếch đại: VX-3000PM

Bộ ma trận tiền khuếch đại cho phép kết nối các ngõ vào âm thanh bổ sung, ngõ vào điều khiển, ngõ ra điều khiển tới hệ thống VX-3000. Trang bị 8 ngõ vào âm thanh có thể điều chỉnh âm lượng, 20 ngõ vào điều khiển và 10 ngõ ra điều khiển. Cung cấp chức năng truyền âm thanh unicast giữa các VX3000PM. 1 thiết bị có thể được kết nối với một hệ thống VX-3000 đơn, có thể cấu hình tối đa lên đến 40 thiết bị trên mỗi hệ thống.

Bộ ma trận tiền khuếch đại: VX-3000PM

Liên hệ

Bộ ma trận tiền khuếch đại cho phép kết nối các ngõ vào âm thanh bổ sung, ngõ vào điều khiển, ngõ ra điều khiển tới hệ thống VX-3000. Trang bị 8 ngõ vào âm thanh có thể điều chỉnh âm lượng, 20 ngõ vào điều khiển và 10 ngõ ra điều khiển. Cung cấp chức năng truyền âm thanh unicast giữa các VX3000PM. 1 thiết bị có thể được kết nối với một hệ thống VX-3000 đơn, có thể cấu hình tối đa lên đến 40 thiết bị trên mỗi hệ thống.

mới Mô-đun đầu ra LINE: VX-300LO

Mô-đun đầu ra LINE được lắp đặt trong hệ thống VX-3000. Truyền tín hiệu âm thanh đầu ra ở mức line từ hệ thống VX-3000 tới thiết bị ngoại vi.

Mô-đun đầu ra LINE: VX-300LO

Liên hệ

Mô-đun đầu ra LINE được lắp đặt trong hệ thống VX-3000. Truyền tín hiệu âm thanh đầu ra ở mức line từ hệ thống VX-3000 tới thiết bị ngoại vi.

mới Micro chọn vùng từ xa: RM-500

RM-500 là micro chọn vùng từ xa loại để bàn được sử dụng cho mục đích thông báo chung. Micro được trang bị màn hình LCD, có thể hiển thị lên đến 80 chức năng đăng ký trên phần mềm và thực hiện các chức năng này bằng các phím.

Micro chọn vùng từ xa: RM-500

Liên hệ

RM-500 là micro chọn vùng từ xa loại để bàn được sử dụng cho mục đích thông báo chung. Micro được trang bị màn hình LCD, có thể hiển thị lên đến 80 chức năng đăng ký trên phần mềm và thực hiện các chức năng này bằng các phím.

mới Mô-đun tăng âm số 500W: VX-050DA

Mô-đun tăng âm class D tiết kiệm năng lượng. Mô-đun được lắp đặt vào hệ thống VX-3000. Có 3 mức công suất khác nhau 150 W, 300 W hoặc 500 W. Có thể tháo lắp hoặc thay thế dễ dàng mà không cần bất kỳ dụng cụ đặc biệt nào. Lọc bụi, dễ lau chùi. Khối lượng thiết bị nhẹ với ngõ ra 100 /70/50 V không có biến áp. Cầu chì dễ dàng bảo trì, thay thế từ phía sau

Mô-đun tăng âm số 500W: VX-050DA

Liên hệ

Mô-đun tăng âm class D tiết kiệm năng lượng. Mô-đun được lắp đặt vào hệ thống VX-3000. Có 3 mức công suất khác nhau 150 W, 300 W hoặc 500 W. Có thể tháo lắp hoặc thay thế dễ dàng mà không cần bất kỳ dụng cụ đặc biệt nào. Lọc bụi, dễ lau chùi. Khối lượng thiết bị nhẹ với ngõ ra 100 /70/50 V không có biến áp. Cầu chì dễ dàng bảo trì, thay thế từ phía sau

mới Micro báo cháy: RM-200SF

Micro báo cháy gắn tường được dùng cho cả thông báo chung và thông báo khẩn cấp. Có thể thông báo đồng thời tới toàn vùng loa hoặc tới vùng loa được lựa chọn. Phần mềm cài đặt VX-3000 cho phép thực hiện gán các chức năng mong muốn lên từng phím chức năng riêng lẻ (trang bị 2 đèn LED hiển thị). Công tắc CPU để phát thông báo khẩn cấp tới tất cả các vùng loa ngay cả trong trường hợp có lỗi CPU. RM-320F: bàn phím mở rộng với 20 phím chức năng được bổ sung. Hỗ trợ 4 bàn phím mở rộng RM-320F sử dụng với mỗi micro báo cháy RM-200SF.

Micro báo cháy: RM-200SF

Liên hệ

Micro báo cháy gắn tường được dùng cho cả thông báo chung và thông báo khẩn cấp. Có thể thông báo đồng thời tới toàn vùng loa hoặc tới vùng loa được lựa chọn. Phần mềm cài đặt VX-3000 cho phép thực hiện gán các chức năng mong muốn lên từng phím chức năng riêng lẻ (trang bị 2 đèn LED hiển thị). Công tắc CPU để phát thông báo khẩn cấp tới tất cả các vùng loa ngay cả trong trường hợp có lỗi CPU. RM-320F: bàn phím mở rộng với 20 phím chức năng được bổ sung. Hỗ trợ 4 bàn phím mở rộng RM-320F sử dụng với mỗi micro báo cháy RM-200SF.

mới Bàn phím mở rộng cho micro báo cháy: RM-320F

Chức năng mở rộng phím chức năng cho micro báo cháy.

Bàn phím mở rộng cho micro báo cháy: RM-320F

Liên hệ

Chức năng mở rộng phím chức năng cho micro báo cháy.

mới Bộ quản lý nguồn: VX-3000DS

Cấp nguồn DC cho mọi thành phần trong hệ thống. Tự động chuyển đổi sang nguồn ắc quy bổ sung trong trường hợp nguồn AC bị ngắt. Hai nguồn được tích hợp trong thiết bị với bộ sạc hiệu suất cao (chỉ trong VX-3000DS). VX-3000DS (phiên bản CE, CE-GB) đạt chứng nhận EN 54-4, chứng nhận số: 1134-CPR-137.

Bộ quản lý nguồn: VX-3000DS

Liên hệ

Cấp nguồn DC cho mọi thành phần trong hệ thống. Tự động chuyển đổi sang nguồn ắc quy bổ sung trong trường hợp nguồn AC bị ngắt. Hai nguồn được tích hợp trong thiết bị với bộ sạc hiệu suất cao (chỉ trong VX-3000DS). VX-3000DS (phiên bản CE, CE-GB) đạt chứng nhận EN 54-4, chứng nhận số: 1134-CPR-137.

Bộ quản lý nguồn: VX-3150DS

Cấp nguồn DC cho mọi thành phần trong hệ thống. Tự động chuyển đổi sang nguồn ắc quy bổ sung trong trường hợp nguồn AC bị ngắt. Hai nguồn được tích hợp trong thiết bị với bộ sạc hiệu suất cao (chỉ trong VX-3000DS). VX-3000DS (phiên bản CE, CE-GB) đạt chứng nhận EN 54-4, chứng nhận số: 1134-CPR-137.

Bộ quản lý nguồn: VX-3150DS

Liên hệ

Cấp nguồn DC cho mọi thành phần trong hệ thống. Tự động chuyển đổi sang nguồn ắc quy bổ sung trong trường hợp nguồn AC bị ngắt. Hai nguồn được tích hợp trong thiết bị với bộ sạc hiệu suất cao (chỉ trong VX-3000DS). VX-3000DS (phiên bản CE, CE-GB) đạt chứng nhận EN 54-4, chứng nhận số: 1134-CPR-137.

mới Micro chọn vùng từ xa: RM-300X

Ứng dụng cho phát thông báo khẩn cấp và thông báo chung. Có thể thông báo đồng thời tới tất cả vùng loa hoặc từng vùng loa. Phần mềm cài đặt VX-3000 cho phép thực hiện gán các chức năng mong muốn lên từng phím chức năng riêng lẻ (trang bị 2 đèn LED hiển thị). RM-210F: Bàn phím mở rộng với 10 phím được bổ sung. Hỗ trợ 7 bàn phím mở rộng RM-210F có thể kết nối với micro chọn vùng từ xa RM-300X. Có thể được gắn lên tường với giá gắn tùy chọn WBRM200.

Micro chọn vùng từ xa: RM-300X

Liên hệ

Ứng dụng cho phát thông báo khẩn cấp và thông báo chung. Có thể thông báo đồng thời tới tất cả vùng loa hoặc từng vùng loa. Phần mềm cài đặt VX-3000 cho phép thực hiện gán các chức năng mong muốn lên từng phím chức năng riêng lẻ (trang bị 2 đèn LED hiển thị). RM-210F: Bàn phím mở rộng với 10 phím được bổ sung. Hỗ trợ 7 bàn phím mở rộng RM-210F có thể kết nối với micro chọn vùng từ xa RM-300X. Có thể được gắn lên tường với giá gắn tùy chọn WBRM200.

mới Bàn phím mở rộng cho micro chọn vùng từ xa: RM-210F

RM-210F là thiết bị mở rộng phím chức năng cho Micro chọn vùng từ xa RM-300X. Số phím chức năng và đèn hiển thị có trên 01 bộ RM-210F là 10 phím.

Bàn phím mở rộng cho micro chọn vùng từ xa: RM-210F

Liên hệ

RM-210F là thiết bị mở rộng phím chức năng cho Micro chọn vùng từ xa RM-300X. Số phím chức năng và đèn hiển thị có trên 01 bộ RM-210F là 10 phím.

mới Hệ thống âm thanh di tản treo tường: VX-3308WM

Hệ thống âm thanh di tản treo tường: VX-3308WM 

Hệ thống âm thanh di tản treo tường: VX-3308WM

Liên hệ

Hệ thống âm thanh di tản treo tường: VX-3308WM 

mới Tăng âm liền Mixer 6 vùng loa công suất 240W: VM-3240VA CE

Chức năng khẩn cấp • Luôn giám sát đường dây loa mà không ngắt nhạc nền hoặc thông báo • Hiện thị và thông báo toàn bộ lỗi. • Kiểm tra truy cập hệ thống qua mạng LAN • Có sẵn Micro báo cháy trước mặt. • Có sẵn bản tin cảnh báo lưu trữ trong thiết bị • 2 cách thông báo bản tin cảnh báo (cảnh bảo và di tản) Chức năng thông báo • Có 2 cổng kết nối với Micro chọn vùng từ xa • Thông báo theo : Toàn vùng, theo nhóm, theo từng vùng • Có thể chạy chế độ 2 kênh khi sử dụng tăng âm ngoài (Paging/BGM)

Tăng âm liền Mixer 6 vùng loa công suất 240W: VM-3240VA CE

Liên hệ

Chức năng khẩn cấp • Luôn giám sát đường dây loa mà không ngắt nhạc nền hoặc thông báo • Hiện thị và thông báo toàn bộ lỗi. • Kiểm tra truy cập hệ thống qua mạng LAN • Có sẵn Micro báo cháy trước mặt. • Có sẵn bản tin cảnh báo lưu trữ trong thiết bị • 2 cách thông báo bản tin cảnh báo (cảnh bảo và di tản) Chức năng thông báo • Có 2 cổng kết nối với Micro chọn vùng từ xa • Thông báo theo : Toàn vùng, theo nhóm, theo từng vùng • Có thể chạy chế độ 2 kênh khi sử dụng tăng âm ngoài (Paging/BGM)

mới Tăng âm liền Mixer 6 vùng loa công suất 360W: VM-3360VA CE

Chức năng khẩn cấp • Luôn giám sát đường dây loa mà không ngắt nhạc nền hoặc thông báo • Hiện thị và thông báo toàn bộ lỗi. • Kiểm tra truy cập hệ thống qua mạng LAN • Có sẵn Micro báo cháy trước mặt. • Có sẵn bản tin cảnh báo lưu trữ trong thiết bị • 2 cách thông báo bản tin cảnh báo (cảnh bảo và di tản) Chức năng thông báo • Có 2 cổng kết nối với Micro chọn vùng từ xa • Thông báo theo : Toàn vùng, theo nhóm, theo từng vùng • Có thể chạy chế độ 2 kênh khi sử dụng tăng âm ngoài (Paging/BGM)

Tăng âm liền Mixer 6 vùng loa công suất 360W: VM-3360VA CE

66,060,000 đ

Chức năng khẩn cấp • Luôn giám sát đường dây loa mà không ngắt nhạc nền hoặc thông báo • Hiện thị và thông báo toàn bộ lỗi. • Kiểm tra truy cập hệ thống qua mạng LAN • Có sẵn Micro báo cháy trước mặt. • Có sẵn bản tin cảnh báo lưu trữ trong thiết bị • 2 cách thông báo bản tin cảnh báo (cảnh bảo và di tản) Chức năng thông báo • Có 2 cổng kết nối với Micro chọn vùng từ xa • Thông báo theo : Toàn vùng, theo nhóm, theo từng vùng • Có thể chạy chế độ 2 kênh khi sử dụng tăng âm ngoài (Paging/BGM)

mới Tăng âm mở rộng 6 vùng loa công suất 240W: VM-3240E CE

Tăng âm với nhiều chức năng có khả năng gắn tủ rack kích thước 3U. Tăng âm có các ngõ ra loa với núm điều chỉnh âm lượng trước mặt kèm phím chọn vùng cho từng ngõ ra. Ngoài ra, tăng âm có thêm chức năng và kiểm tra lỗi tự động.

Tăng âm mở rộng 6 vùng loa công suất 240W: VM-3240E CE

Liên hệ

Tăng âm với nhiều chức năng có khả năng gắn tủ rack kích thước 3U. Tăng âm có các ngõ ra loa với núm điều chỉnh âm lượng trước mặt kèm phím chọn vùng cho từng ngõ ra. Ngoài ra, tăng âm có thêm chức năng và kiểm tra lỗi tự động.

mới Tăng âm mở rộng 6 vùng loa công suất 360W: VM-3360E CE

Tăng âm với nhiều chức năng có khả năng gắn tủ rack kích thước 3U. Tăng âm có các ngõ ra loa với núm điều chỉnh âm lượng trước mặt kèm phím chọn vùng cho từng ngõ ra. Ngoài ra, tăng âm có thêm chức năng và kiểm tra lỗi tự động.

Tăng âm mở rộng 6 vùng loa công suất 360W: VM-3360E CE

Liên hệ

Tăng âm với nhiều chức năng có khả năng gắn tủ rack kích thước 3U. Tăng âm có các ngõ ra loa với núm điều chỉnh âm lượng trước mặt kèm phím chọn vùng cho từng ngõ ra. Ngoài ra, tăng âm có thêm chức năng và kiểm tra lỗi tự động.