Chuông báo cháy  FBB-150K
  • FBB-150K được sử dụng nhiều trong các tòa nhà chung cư văn phòng, xưởng sản xuất để phát ra âm thanh khi có cháy xảy ra.
  • Thường được lắp đặt chung với đèn báo vị trí và nút nhất khẩn cấp trong tổ hợp.

Chuông báo cháy  FBB-150K

Liên hệ
  • FBB-150K được sử dụng nhiều trong các tòa nhà chung cư văn phòng, xưởng sản xuất để phát ra âm thanh khi có cháy xảy ra.
  • Thường được lắp đặt chung với đèn báo vị trí và nút nhất khẩn cấp trong tổ hợp.