Loa line array: SR-C8L

SR-C8L là loa line array hai đường tiếng, sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực. Nên sử dụng kết hợp với bộ xử lý loa kỹ thuật số DP-SP3 tùy chọn. Loa có thể chuyển đổi thành hệ thống truyền động bi-amp (tăng âm đôi) bằng cách thay đổi kết nối bên trong. 

Loa line array: SR-C8L

Liên hệ

SR-C8L là loa line array hai đường tiếng, sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực. Nên sử dụng kết hợp với bộ xử lý loa kỹ thuật số DP-SP3 tùy chọn. Loa có thể chuyển đổi thành hệ thống truyền động bi-amp (tăng âm đôi) bằng cách thay đổi kết nối bên trong. 

Loa line array: SR-C8S

SR-C8S là loa line array hai đường tiếng, sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực. Nên sử dụng kết hợp với bộ xử lý loa kỹ thuật số DP-SP3 tùy chọn. Loa có thể chuyển đổi thành hệ thống truyền động bi-amp (tăng âm đôi) bằng cách thay đổi kết nối bên trong.

Loa line array: SR-C8S

Liên hệ

SR-C8S là loa line array hai đường tiếng, sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực. Nên sử dụng kết hợp với bộ xử lý loa kỹ thuật số DP-SP3 tùy chọn. Loa có thể chuyển đổi thành hệ thống truyền động bi-amp (tăng âm đôi) bằng cách thay đổi kết nối bên trong.

Loa line array: SR-C15B

Hệ thống loa siêu trầm SR-C15B được dùng để kết hợp với loa line array SR-C8L hoặc SR-C8S. Bộ xử lý loa kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

Loa line array: SR-C15B

Liên hệ

Hệ thống loa siêu trầm SR-C15B được dùng để kết hợp với loa line array SR-C8L hoặc SR-C8S. Bộ xử lý loa kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

Loa line array: SR-C8LWP

SR-C8LWP là loa line array hai đường tiếng, sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực. Nên sử dụng kết hợp với bộ xử lý loa kỹ thuật số DP-SP3 tùy chọn. Loa có thể chuyển đổi thành hệ thống truyền động bi-amp (tăng âm đôi) bằng cách thay đổi kết nối bên trong. 

Loa line array: SR-C8LWP

Liên hệ

SR-C8LWP là loa line array hai đường tiếng, sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực. Nên sử dụng kết hợp với bộ xử lý loa kỹ thuật số DP-SP3 tùy chọn. Loa có thể chuyển đổi thành hệ thống truyền động bi-amp (tăng âm đôi) bằng cách thay đổi kết nối bên trong. 

Loa line array: SR-C8SWP

SR-C8SWP là loa line array hai đường tiếng, sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực. Nên sử dụng kết hợp với bộ xử lý loa kỹ thuật số DP-SP3 tùy chọn. Loa có thể chuyển đổi thành hệ thống truyền động bi-amp (tăng âm đôi) bằng cách thay đổi kết nối bên trong. 

Loa line array: SR-C8SWP

Liên hệ

SR-C8SWP là loa line array hai đường tiếng, sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực. Nên sử dụng kết hợp với bộ xử lý loa kỹ thuật số DP-SP3 tùy chọn. Loa có thể chuyển đổi thành hệ thống truyền động bi-amp (tăng âm đôi) bằng cách thay đổi kết nối bên trong. 

Loa line array: SR-C15BWP

Hệ thống loa siêu trầm SR-C15BWP được dùng để kết hợp với loa line array SR-C8LWP hoặc SR-C8SWP. Bộ xử lý loa kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

Loa line array: SR-C15BWP

Liên hệ

Hệ thống loa siêu trầm SR-C15BWP được dùng để kết hợp với loa line array SR-C8LWP hoặc SR-C8SWP. Bộ xử lý loa kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

SR-CL8 Cluster Bracket

The SR-CL8 Cluster Bracket is used for flying the SR-C8L or SR-C8S Line array speakers. It comes in a set of 2 brackets.

SR-CL8 Cluster Bracket

Liên hệ

The SR-CL8 Cluster Bracket is used for flying the SR-C8L or SR-C8S Line array speakers. It comes in a set of 2 brackets.

Khung treo loa: SR-RF8

Khung SR-RF8 được dùng để treo hoặc xếp chồng các loa line array SR-C8L, SR-C8S hoặc SR-C15B.

Khung treo loa: SR-RF8

Liên hệ

Khung SR-RF8 được dùng để treo hoặc xếp chồng các loa line array SR-C8L, SR-C8S hoặc SR-C15B.

Loa line array hai đường tiếng: SR-A12L

Sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực, SR-A12 là dòng loa line array hai đường tiếng, rất phù hợp phát âm thanh có khoảng cách lớn. SR-A12L bao gồm hệ thống tăng âm đa kênh. Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

Loa line array hai đường tiếng: SR-A12L

Liên hệ

Sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực, SR-A12 là dòng loa line array hai đường tiếng, rất phù hợp phát âm thanh có khoảng cách lớn. SR-A12L bao gồm hệ thống tăng âm đa kênh. Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

Khung treo loa: SR-RF8WP

Khung SR-RF8WP được dùng để treo các loa line array SR-C8LWP, SR-C8SWP hoặc SR-C15BWP.

Khung treo loa: SR-RF8WP

Liên hệ

Khung SR-RF8WP được dùng để treo các loa line array SR-C8LWP, SR-C8SWP hoặc SR-C15BWP.

Loa siêu trầm: SR-A18B

SR-A18B là loa siêu trầm được sử dụng để kết hợp loa line array SR-A12L hoặc SR-A12S. SR-A18B bao gồm hệ thống tăng âm đa kênh. Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

Loa siêu trầm: SR-A18B

Liên hệ

SR-A18B là loa siêu trầm được sử dụng để kết hợp loa line array SR-A12L hoặc SR-A12S. SR-A18B bao gồm hệ thống tăng âm đa kênh. Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

Loa line array hai đường tiếng: SR-A12S

Sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực, SR-A12S là dòng loa line array hai đường tiếng, rất phù hợp phát âm thanh trong khoảng cách ngắn. SR-A12S bao gồm hệ thống tăng âm đa kênh. Bộ xử lý loa kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

Loa line array hai đường tiếng: SR-A12S

Liên hệ

Sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực, SR-A12S là dòng loa line array hai đường tiếng, rất phù hợp phát âm thanh trong khoảng cách ngắn. SR-A12S bao gồm hệ thống tăng âm đa kênh. Bộ xử lý loa kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

Giá đỡ: SR-SB8

Giá đỡ SR-SB8 được dùng để hạn chế loa line array bị chệch ra ngoài khi lắp đặt, sử dụng kết hợp với khung treo SR-RF8 tùy chọn. Một bộ SR-SB8 gồm 4 giá. 

Giá đỡ: SR-SB8

Liên hệ

Giá đỡ SR-SB8 được dùng để hạn chế loa line array bị chệch ra ngoài khi lắp đặt, sử dụng kết hợp với khung treo SR-RF8 tùy chọn. Một bộ SR-SB8 gồm 4 giá. 

Giá ghép nối dạng nghiêng: SR-TP8

Giá ghép nối SR-TP8 được dùng để gắn loa line array nghiêng xuống vị trí thấp nhất khi lắp đặt. Một bộ SR-TP8 gồm 2 giá.

Giá ghép nối dạng nghiêng: SR-TP8

Liên hệ

Giá ghép nối SR-TP8 được dùng để gắn loa line array nghiêng xuống vị trí thấp nhất khi lắp đặt. Một bộ SR-TP8 gồm 2 giá.

Loa line array hai đường tiếng: SR-A12LWP

Sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực, SR-A12LWP là dòng loa line array hai đường tiếng, rất phù hợp phát âm thanh có khoảng cách lớn. SR-A12LWP đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chống nước IPX4, bao gồm hệ thống tăng âm đa kênh. Bộ xử lý âm thanh khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).  

Loa line array hai đường tiếng: SR-A12LWP

Liên hệ

Sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực, SR-A12LWP là dòng loa line array hai đường tiếng, rất phù hợp phát âm thanh có khoảng cách lớn. SR-A12LWP đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chống nước IPX4, bao gồm hệ thống tăng âm đa kênh. Bộ xử lý âm thanh khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).  

Loa line array hai đường tiếng: SR-A12SWP

Sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực, SR-A12SWP là dòng loa line array hai đường tiếng, rất phù hợp phát âm thanh trong khoảng cách ngắn. SR-A12SWP đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chống nước IPX4, bao gồm hệ thống tăng âm đa kênh. Bộ xử lý ân thanh khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn). 

Loa line array hai đường tiếng: SR-A12SWP

Liên hệ

Sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực, SR-A12SWP là dòng loa line array hai đường tiếng, rất phù hợp phát âm thanh trong khoảng cách ngắn. SR-A12SWP đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chống nước IPX4, bao gồm hệ thống tăng âm đa kênh. Bộ xử lý ân thanh khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn). 

Khung treo loa: SR-RF12

Khung SR-RF12 được dùng để treo hoặc xếp chồng các loa line array SR-A12L, SR-A12S hoặc SR-A18B.

Khung treo loa: SR-RF12

Liên hệ

Khung SR-RF12 được dùng để treo hoặc xếp chồng các loa line array SR-A12L, SR-A12S hoặc SR-A18B.

Khung treo loa: SR-RF12WP

Khung SR-RF12WP được dùng để treo các loa line array SR-A12LWP, SR-A12SWP. 

Khung treo loa: SR-RF12WP

Liên hệ

Khung SR-RF12WP được dùng để treo các loa line array SR-A12LWP, SR-A12SWP. 

Tấm ghép nối: SR-TP12

Tấm ghép nối SR-TP12 dùng để gắn loa line array SR-A12L hoặc SR-A12S nghiêng xuống vị trí thấp nhất khi lắp đặt.

Tấm ghép nối: SR-TP12

Liên hệ

Tấm ghép nối SR-TP12 dùng để gắn loa line array SR-A12L hoặc SR-A12S nghiêng xuống vị trí thấp nhất khi lắp đặt.