Khoá điện từ / Electromagnetic lock vỏ bằng inox, outdoor SS1200
Khoá điện từ / Electromagnetic lock vỏ bằng inox, outdoor 
- Điện áp đầu vào : 12VDC/24VDC
- Lực giữ / hút : 1200 Lbs ( 545 kg )
 Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 222 x 62 x 42
  phần ứng 185 x 61 x 16.5

Khoá điện từ / Electromagnetic lock vỏ bằng inox, outdoor SS1200

2,190,000 đ
Khoá điện từ / Electromagnetic lock vỏ bằng inox, outdoor 
- Điện áp đầu vào : 12VDC/24VDC
- Lực giữ / hút : 1200 Lbs ( 545 kg )
 Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 222 x 62 x 42
  phần ứng 185 x 61 x 16.5
Khoá điện từ / Electromagnetic lock vỏ bằng inox, outdoor  SS800-G
Có thể lựa chọn điện áp kép (12 VDC / 24 VDC)
Tiêu thụ hiện tại thấp
Điện áp đầu vào : 12 VDC / 24 VDC
Dòng điện: 12V / 480mA; 24V / 240mA (±5%)
Liên hệ hiệu ứng Hall : 30Vdc, 0.1A, 3W
Trọng lượng : 2,80 kg (±1%)
Kích thước : Nam châm - (L)220x(W)46x(T)28 mm
  Phần ứng - (L)182x(W)44x(T)11 mm
Độ ẩm hoạt động : 0~95% (không ngưng tụ)
Xử lý bề mặt chống gỉ: Mạ kẽm xanh
Nhiệt độ hoạt động : 0~55° C (32~131° F

Khoá điện từ / Electromagnetic lock vỏ bằng inox, outdoor SS800-G

2,080,000 đ
Có thể lựa chọn điện áp kép (12 VDC / 24 VDC)
Tiêu thụ hiện tại thấp
Điện áp đầu vào : 12 VDC / 24 VDC
Dòng điện: 12V / 480mA; 24V / 240mA (±5%)
Liên hệ hiệu ứng Hall : 30Vdc, 0.1A, 3W
Trọng lượng : 2,80 kg (±1%)
Kích thước : Nam châm - (L)220x(W)46x(T)28 mm
  Phần ứng - (L)182x(W)44x(T)11 mm
Độ ẩm hoạt động : 0~95% (không ngưng tụ)
Xử lý bề mặt chống gỉ: Mạ kẽm xanh
Nhiệt độ hoạt động : 0~55° C (32~131° F
Khoá điện từ / Electromagnetic lock vỏ bằng inox, outdoor  SS800
Khoá điện từ /
Electromagnetic lock vỏ bằng inox, outdoor 
- Điện áp đầu vào : 12VDC/24VDC
- Lực giữ / hút : 800 Lbs ( 362 kg )
Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 220 x 46 x 28
  phần ứng 182 x 44 x 12

Khoá điện từ / Electromagnetic lock vỏ bằng inox, outdoor SS800

1,950,000 đ
Khoá điện từ /
Electromagnetic lock vỏ bằng inox, outdoor 
- Điện áp đầu vào : 12VDC/24VDC
- Lực giữ / hút : 800 Lbs ( 362 kg )
Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 220 x 46 x 28
  phần ứng 182 x 44 x 12
Khoá điện từ / Electromagnetic lock 1200LED- Mag.Ctc

Khoá điện từ / Electromagnetic lock

- Điện áp đầu vào : 12VDC/24VDC
- Lực giữ / hút : 1200 Lbs ( 545 kg )
- có đèn LED hiển thị, 
- Relay output, có công tắc từ cửa
Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 266 x 67 x 39
  phần ứng 185 x 61 x 16.5

Khoá điện từ / Electromagnetic lock 1200LED- Mag.Ctc

1,663,000 đ

Khoá điện từ / Electromagnetic lock

- Điện áp đầu vào : 12VDC/24VDC
- Lực giữ / hút : 1200 Lbs ( 545 kg )
- có đèn LED hiển thị, 
- Relay output, có công tắc từ cửa
Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 266 x 67 x 39
  phần ứng 185 x 61 x 16.5
Khoá điện từ dạng lỗ mộng gắn âm vào khung ( dùng cho cửa trượt ) 600 Mortice (600CW)

Khoá điện từ dạng lỗ mộng gắn âm vào khung ( dùng cho cửa trượt )

- Điện áp đầu vào : 12VDC/24VDC
- Lực giữ / hút : 600 Lbs ( 272 kg )
 Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 228 x 38 x 27
  phần ứng 180 x 38 x 11

Khoá điện từ dạng lỗ mộng gắn âm vào khung ( dùng cho cửa trượt ) 600 Mortice (600CW)

1,010,000 đ

Khoá điện từ dạng lỗ mộng gắn âm vào khung ( dùng cho cửa trượt )

- Điện áp đầu vào : 12VDC/24VDC
- Lực giữ / hút : 600 Lbs ( 272 kg )
 Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 228 x 38 x 27
  phần ứng 180 x 38 x 11
Khoá điện từ / Electromagnetic lock 600LED- Mag.Ctc

Khoá điện từ / Electromagnetic lock

- Điện áp đầu vào : 12VDC/24VDC
- Lực giữ / hút : 600 Lbs ( 272 kg )
- có đèn LED hiển thị, 
- Relay output, có công tắc từ cửa
Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 250 x 42 x 25
  phần ứng 180 x 38 x 11

Khoá điện từ / Electromagnetic lock 600LED- Mag.Ctc

920,000 đ

Khoá điện từ / Electromagnetic lock

- Điện áp đầu vào : 12VDC/24VDC
- Lực giữ / hút : 600 Lbs ( 272 kg )
- có đèn LED hiển thị, 
- Relay output, có công tắc từ cửa
Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 250 x 42 x 25
  phần ứng 180 x 38 x 11
Khoá điện từ / Electromagnetic lock 600-LED

Khoá điện từ / Electromagnetic lock

- Điện áp đầu vào : 12VDC/24VDC
- Lực giữ / hút : 600 Lbs ( 272 kg )
- có đèn LED hiển thị, 
Relay output
Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 250 x 42 x 25
  phần ứng 180 x 38 x 11

Khoá điện từ / Electromagnetic lock 600-LED

920,000 đ

Khoá điện từ / Electromagnetic lock

- Điện áp đầu vào : 12VDC/24VDC
- Lực giữ / hút : 600 Lbs ( 272 kg )
- có đèn LED hiển thị, 
Relay output
Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 250 x 42 x 25
  phần ứng 180 x 38 x 11
Khoá điện từ đôi / Electromagnetic lock  1200D-LED

Khoá điện từ đôi / Electromagnetic lock

- Điện áp đầu vào : 12VDC/24VDC
- Lực giữ / hút :1200 Lbs x 2 ( 545 kg x 2 )
- có đèn LED hiển thị, 
 Relay output
 Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 532 x 67 x 39
  phần ứng 185 x 61 x 16.5

Khoá điện từ đôi / Electromagnetic lock 1200D-LED

3,151,000 đ

Khoá điện từ đôi / Electromagnetic lock

- Điện áp đầu vào : 12VDC/24VDC
- Lực giữ / hút :1200 Lbs x 2 ( 545 kg x 2 )
- có đèn LED hiển thị, 
 Relay output
 Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 532 x 67 x 39
  phần ứng 185 x 61 x 16.5
Khoá điện từ / Electromagnetic lock  1200-LED

Khoá điện từ / Electromagnetic lock

- Điện áp đầu vào : 12VDC/24VDC
- Lực giữ / hút : 1200 Lbs ( 545 kg )
- có đèn LED hiển thị, 
Relay output
Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 266 x 67 x 39
  phần ứng 185 x 61 x 16.5

Khoá điện từ / Electromagnetic lock 1200-LED

1,576,000 đ

Khoá điện từ / Electromagnetic lock

- Điện áp đầu vào : 12VDC/24VDC
- Lực giữ / hút : 1200 Lbs ( 545 kg )
- có đèn LED hiển thị, 
Relay output
Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 266 x 67 x 39
  phần ứng 185 x 61 x 16.5
Khoá điện từ đôi / Electromagnetic lock E600D-LED

Khoá điện từ đôi / Electromagnetic lock

- Điện áp đầu vào : 12VDC
- Lực giữ / hút : 600 Lbs x 2 ( 272 kg x 2 )
- có đèn LED hiển thị, 
Relay output
Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 500 x 42 x 25
  phần ứng 180 x 38 x 12

Khoá điện từ đôi / Electromagnetic lock E600D-LED

1,620,000 đ

Khoá điện từ đôi / Electromagnetic lock

- Điện áp đầu vào : 12VDC
- Lực giữ / hút : 600 Lbs x 2 ( 272 kg x 2 )
- có đèn LED hiển thị, 
Relay output
Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 500 x 42 x 25
  phần ứng 180 x 38 x 12
Khoá điện từ / Electromagnetic lock E600-LED

Khoá điện từ / Electromagnetic lock

- Điện áp đầu vào : 12VDC
- Lực giữ / hút : 600 Lbs ( 272 kg )
- có đèn LED hiển thị, 
 Relay output
Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 250 x 42 x 25
  phần ứng 180 x 38 x 11

Khoá điện từ / Electromagnetic lock E600-LED

811,000 đ

Khoá điện từ / Electromagnetic lock

- Điện áp đầu vào : 12VDC
- Lực giữ / hút : 600 Lbs ( 272 kg )
- có đèn LED hiển thị, 
 Relay output
Kích thước ( dài x rộng x dày ) mm
  thân khoá 250 x 42 x 25
  phần ứng 180 x 38 x 11