Đầu đọc thẻ cảm ứng mifare SYRDS5-MIC

Đầu đọc thẻ cảm ứng mifare ( tương thích mifare card 13.56MHz ISO 14443A và ISO 15693 )

Đầu đọc thẻ cảm ứng mifare SYRDS5-MIC

2,756,000 đ

Đầu đọc thẻ cảm ứng mifare ( tương thích mifare card 13.56MHz ISO 14443A và ISO 15693 )

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng mifare, ( Optics-based )  SYRDF6-PM1

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng mifare, ( Optics-based ) 

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng mifare, ( Optics-based ) SYRDF6-PM1

17,463,000 đ

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng mifare, ( Optics-based ) 

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng mifare, ( Touch Chip ) SYRDF5-S2M1

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng mifare, ( Touch Chip ) 

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng mifare, ( Touch Chip ) SYRDF5-S2M1

17,463,000 đ

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng mifare, ( Touch Chip ) 

Đầu đọc thẻ cảm ứng kết mifare hợp keypad touch panel SYRDT2-H1

Đầu đọc thẻ cảm ứng kết mifare hợp keypad touch panel, hiển thị màn hình LCD 

Đầu đọc thẻ cảm ứng kết mifare hợp keypad touch panel SYRDT2-H1

4,964,000 đ

Đầu đọc thẻ cảm ứng kết mifare hợp keypad touch panel, hiển thị màn hình LCD 

Đầu đọc thẻ cảm ứng tiêu chuẩn mifare SYRDS2-H1

Đầu đọc thẻ cảm ứng tiêu chuẩn mifare

Đầu đọc thẻ cảm ứng tiêu chuẩn mifare SYRDS2-H1

2,576,000 đ

Đầu đọc thẻ cảm ứng tiêu chuẩn mifare

Đầu đọc thẻ cảm ứng mifare kết hợp keypad SYRDK5-M1

Đầu đọc thẻ cảm ứng mifare kết hợp keypad

Đầu đọc thẻ cảm ứng mifare kết hợp keypad SYRDK5-M1

3,217,000 đ

Đầu đọc thẻ cảm ứng mifare kết hợp keypad

Đầu đọc thẻ cảm ứng mifare loại mini SYRDM5-H1

Đầu đọc thẻ cảm ứng mifare loại mini SYRDM5-H1

2,528,000 đ
Đầu đọc thẻ cảm ứng tiêu chuẩn SYRDS1-H1

Đầu đọc thẻ cảm ứng tiêu chuẩn SYRDS1-H1

Đầu đọc thẻ cảm ứng tiêu chuẩn SYRDS1-H1

1,838,000 đ

Đầu đọc thẻ cảm ứng tiêu chuẩn SYRDS1-H1

Bộ điếu khiển bao gồm đầu đọc vân tay SYFR86N-H1

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc vân tay, đọc thẻ Mifare 13.65 MHz, kiểm soát 1 cửa, hiển thị màn hình LCD, phím chạm, cảm biến hồng ngoại rảnh tay, giao tiếp TCP/IP, RS-485

Bộ điếu khiển bao gồm đầu đọc vân tay SYFR86N-H1

14,075,000 đ

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc vân tay, đọc thẻ Mifare 13.65 MHz, kiểm soát 1 cửa, hiển thị màn hình LCD, phím chạm, cảm biến hồng ngoại rảnh tay, giao tiếp TCP/IP, RS-485

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Mifare 13.65 MHz SYKD2N

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Mifare 13.65 MHz, kiểm soát 1 cửa, hiển thị màn hình LCD, phím chạm, cảm biến hồng ngoại rảnh tay, giao tiếp TCP/IP, RS-485, Wifi ( có thể kết nối nhiều bộ và kết nối với máy tính, sử dụng phần mềm SYBASE, SYSOFT-230 bán riêng )

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Mifare 13.65 MHz SYKD2N

7,882,000 đ

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Mifare 13.65 MHz, kiểm soát 1 cửa, hiển thị màn hình LCD, phím chạm, cảm biến hồng ngoại rảnh tay, giao tiếp TCP/IP, RS-485, Wifi ( có thể kết nối nhiều bộ và kết nối với máy tính, sử dụng phần mềm SYBASE, SYSOFT-230 bán riêng )

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Mifare 13.65 MHz SYKD86N-H5

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Mifare 13.65 MHz, kiểm soát 1 cửa, hiển thị màn hình OLED, phím chạm, cảm biến hồng ngoại rảnh tay, giao tiếp TCP/IP, RS-485, Wifi ( có thể kết nối nhiều bộ và kết nối với máy tính, sử dụng phần mềm SYBASE, SYSOFT-230 bán riêng)

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Mifare 13.65 MHz SYKD86N-H5

7,413,000 đ

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Mifare 13.65 MHz, kiểm soát 1 cửa, hiển thị màn hình OLED, phím chạm, cảm biến hồng ngoại rảnh tay, giao tiếp TCP/IP, RS-485, Wifi ( có thể kết nối nhiều bộ và kết nối với máy tính, sử dụng phần mềm SYBASE, SYSOFT-230 bán riêng)

Đầu đọc thẻ Mifare 13.65MHZ SY-125SA-H1

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Mifare 13.65 MHz, kiểm soát 1 cửa, hiển thị màn hình LCD, phím chạm, giao tiếp RS-485 ( có thể kết nối nhiều bộ và kết nối với máy tính, sử dụng phần mềm SYBASE bán riêng )

Đầu đọc thẻ Mifare 13.65MHZ SY-125SA-H1

5,066,000 đ

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Mifare 13.65 MHz, kiểm soát 1 cửa, hiển thị màn hình LCD, phím chạm, giao tiếp RS-485 ( có thể kết nối nhiều bộ và kết nối với máy tính, sử dụng phần mềm SYBASE bán riêng )

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Mifare 13.65 MHz SY-120SA-V5M1

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Mifare 13.65 MHz, kiểm soát 1 cửa, giao tiếp RS-485 ( có thể kết nối nhiều bộ và kết nối với máy tính, sử dụng phần mềm SYBASE bán riêng)

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Mifare 13.65 MHz SY-120SA-V5M1

3,990,000 đ

Bộ điều khiển bao gồm đầu đọc thẻ Mifare 13.65 MHz, kiểm soát 1 cửa, giao tiếp RS-485 ( có thể kết nối nhiều bộ và kết nối với máy tính, sử dụng phần mềm SYBASE bán riêng)