Wiegand converter Module MDWIE-1K

Module chuyển đổi tín hiệu Wiegand sang RS-485, (2 channels reader and keypad )

Wiegand converter Module MDWIE-1K

1,563,000 đ

Module chuyển đổi tín hiệu Wiegand sang RS-485, (2 channels reader and keypad )

Extend DI/DO Module /Elevator control Module MDAIO-16 /MDDIDO-1S

Module DIDO 4 NV input, 2 relay output 

Extend DI/DO Module /Elevator control Module MDAIO-16 /MDDIDO-1S

1,340,000 đ

Module DIDO 4 NV input, 2 relay output 

Industrial DI/DO Module MDDIDO-16-V8R
16 đầu vào kỹ thuật số + 16 đầu ra rơle
Đèn LED chỉ báo trạng thái tích hợp cho mỗi đầu ra rơle.
Tính năng giám sát để tạm dừng hoạt động không rõ nguyên nhân và trở lại tình trạng hoạt động bình thường sau khi sự cố được giải quyết.

Industrial DI/DO Module MDDIDO-16-V8R

4,692,000 đ
16 đầu vào kỹ thuật số + 16 đầu ra rơle
Đèn LED chỉ báo trạng thái tích hợp cho mỗi đầu ra rơle.
Tính năng giám sát để tạm dừng hoạt động không rõ nguyên nhân và trở lại tình trạng hoạt động bình thường sau khi sự cố được giải quyết.
Wi-Fi/Ethernet/RS485 Converter MDNET-5W
Kết nối thiết bị RS485 với mạng Ethernet hoặc Wi-Fi.
Kết nối thiết bị Ethernet với mạng Wi-Fi.
Kết nối đa bộ điều khiển.
Có thể nâng cấp firmware từ xa.

Wi-Fi/Ethernet/RS485 Converter MDNET-5W

4,020,000 đ
Kết nối thiết bị RS485 với mạng Ethernet hoặc Wi-Fi.
Kết nối thiết bị Ethernet với mạng Wi-Fi.
Kết nối đa bộ điều khiển.
Có thể nâng cấp firmware từ xa.
Ethernet to RS485 Converter MDNET-5
• Kết nối đa bộ điều khiển.
• Cài đặt từ xa qua Phần mềm/Trình duyệt Web.
• Cập nhật chương trình cơ sở trực tuyến

Ethernet to RS485 Converter MDNET-5

4,020,000 đ
• Kết nối đa bộ điều khiển.
• Cài đặt từ xa qua Phần mềm/Trình duyệt Web.
• Cập nhật chương trình cơ sở trực tuyến