Loa 2 đường tiếng: SR-F04

Dòng loa SR-F04 đã được cải tiến với Triết lý âm thanh của TOA được hình thành qua hơn 80 năm kinh nghiệm về kỹ thuật âm thanh, giúp đạt được hiệu suất âm thanh tốt nhất.
SR-F04 được thiết kế với độ tinh tế và chất lượng âm thanh cao mang tới cho bạn một trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Loa được sử dụng làm loa chính trong các giảng đường, phòng hội nghị vừa và nhỏ, hoặc làm loa phụ trong các phòng âm thanh lớn và nhà thờ.

Loa 2 đường tiếng: SR-F04

Liên hệ

Dòng loa SR-F04 đã được cải tiến với Triết lý âm thanh của TOA được hình thành qua hơn 80 năm kinh nghiệm về kỹ thuật âm thanh, giúp đạt được hiệu suất âm thanh tốt nhất.
SR-F04 được thiết kế với độ tinh tế và chất lượng âm thanh cao mang tới cho bạn một trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Loa được sử dụng làm loa chính trong các giảng đường, phòng hội nghị vừa và nhỏ, hoặc làm loa phụ trong các phòng âm thanh lớn và nhà thờ.

Loa 2 đường tiếng: SR-F08

Dòng loa SR-F08 đã được cải tiến với Triết lý âm thanh của TOA được hình thành qua hơn 80 năm kinh nghiệm về kỹ thuật âm thanh, giúp đạt được hiệu suất âm thanh tốt nhất.
SR-F08 được thiết kế với độ tinh tế và chất lượng âm thanh cao mang tới cho bạn một trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Loa được sử dụng làm loa chính trong các giảng đường, phòng hội nghị vừa và nhỏ, hoặc làm loa phụ trong các phòng âm thanh lớn và nhà thờ.

Loa 2 đường tiếng: SR-F08

Liên hệ

Dòng loa SR-F08 đã được cải tiến với Triết lý âm thanh của TOA được hình thành qua hơn 80 năm kinh nghiệm về kỹ thuật âm thanh, giúp đạt được hiệu suất âm thanh tốt nhất.
SR-F08 được thiết kế với độ tinh tế và chất lượng âm thanh cao mang tới cho bạn một trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Loa được sử dụng làm loa chính trong các giảng đường, phòng hội nghị vừa và nhỏ, hoặc làm loa phụ trong các phòng âm thanh lớn và nhà thờ.

Khớp nối chân đế: HY-ST04

Khớp nối chân đế HY-ST04 được dùng để gắn hệ thống loa SR-F04 với chân đế loa. HY-ST04 tương thích với chân đế ST-34B hoặc các chân đế khác có đường kính lỗ gắn là 35mm. 

Khớp nối chân đế: HY-ST04

Liên hệ

Khớp nối chân đế HY-ST04 được dùng để gắn hệ thống loa SR-F04 với chân đế loa. HY-ST04 tương thích với chân đế ST-34B hoặc các chân đế khác có đường kính lỗ gắn là 35mm. 

Giá gắn loa: HY-UH04

HY-UH04 là giá gắn được thiết kế chuyên dụng dành cho hệ thống loa SR-F04. Bằng cách sử dụng HY-UH04 kết hợp với giá gắn tùy chọn HY-B0801, HY-C0801 hoặc HY-W0801, loa SR-F04 có thể được lắp ngang với ống dẫn, tường hoặc trần nhà. Hoặc cũng có thể lắp trực tiếp loa SR-F04 lên tường hoặc trần nhà chỉ với duy nhất giá gắn này.

Giá gắn loa: HY-UH04

Liên hệ

HY-UH04 là giá gắn được thiết kế chuyên dụng dành cho hệ thống loa SR-F04. Bằng cách sử dụng HY-UH04 kết hợp với giá gắn tùy chọn HY-B0801, HY-C0801 hoặc HY-W0801, loa SR-F04 có thể được lắp ngang với ống dẫn, tường hoặc trần nhà. Hoặc cũng có thể lắp trực tiếp loa SR-F04 lên tường hoặc trần nhà chỉ với duy nhất giá gắn này.

Giá gắn loa: HY-UH08

HY-UH08 là giá gắn được thiết kế chuyên dụng dành cho hệ thống loa SR-F08. Bằng cách sử dụng HY-UH08 kết hợp với giá gắn tùy chọn HY-B0801, HY-C0801 hoặc HY-W0801, loa SR-F08 có thể được lắp ngang với ống dẫn, tường hoặc trần nhà. Hoặc cũng có thể lắp trực tiếp loa SR-F08 lên tường hoặc trần nhà chỉ với duy nhất giá gắn này.

Giá gắn loa: HY-UH08

Liên hệ

HY-UH08 là giá gắn được thiết kế chuyên dụng dành cho hệ thống loa SR-F08. Bằng cách sử dụng HY-UH08 kết hợp với giá gắn tùy chọn HY-B0801, HY-C0801 hoặc HY-W0801, loa SR-F08 có thể được lắp ngang với ống dẫn, tường hoặc trần nhà. Hoặc cũng có thể lắp trực tiếp loa SR-F08 lên tường hoặc trần nhà chỉ với duy nhất giá gắn này.