mới hot Bộ điều khiển âm sàn 770N 24VDC

Bộ điền khiển cổng tự động âm sàn là một thiết kế mới mang tính thẩm mỹ cao với bộ vận hành được âm dưới sàn hoàn toàn không nhìn thấy và không làm thay đổi vẻ bên ngoài của cánh cổng

Đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng, an toàn cho người sử dụng & thân thiện môi trường

Có thể kết nối với các hệ thống điều khiển giám sát thông minh

Bộ điều khiển âm sàn 770N 24VDC

Liên hệ

Bộ điền khiển cổng tự động âm sàn là một thiết kế mới mang tính thẩm mỹ cao với bộ vận hành được âm dưới sàn hoàn toàn không nhìn thấy và không làm thay đổi vẻ bên ngoài của cánh cổng

Đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng, an toàn cho người sử dụng & thân thiện môi trường

Có thể kết nối với các hệ thống điều khiển giám sát thông minh

mới hot Bộ điều khiển âm sàn Roller - 24VDC
 • Bộ điền khiển cổng tự động âm sàn là một thiết kế mới mang tính thẩm mỹ cao với bộ vận hành được âm dưới sàn hoàn toàn không nhìn thấy và không làm thay đổi vẻ bên ngoài của cánh cổng
 • Đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng, an toàn cho người sử dụng & thân thiện môi trường
 • Có thể kết nối với các hệ thống điều khiển giám sát thông minh

Bộ điều khiển âm sàn Roller - 24VDC

Liên hệ
 • Bộ điền khiển cổng tự động âm sàn là một thiết kế mới mang tính thẩm mỹ cao với bộ vận hành được âm dưới sàn hoàn toàn không nhìn thấy và không làm thay đổi vẻ bên ngoài của cánh cổng
 • Đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng, an toàn cho người sử dụng & thân thiện môi trường
 • Có thể kết nối với các hệ thống điều khiển giám sát thông minh
mới hot Bộ điều khiển âm sàn Diablo - 24VDC
 • Bộ điền khiển cổng tự động âm sàn là một thiết kế mới mang tính thẩm mỹ cao với bộ vận hành được âm dưới sàn hoàn toàn không nhìn thấy và không làm thay đổi vẻ bên ngoài của cánh cổng
 • Đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng, an toàn cho người sử dụng & thân thiện môi trường
 • Có thể kết nối với các hệ thống điều khiển giám sát thông minh

Bộ điều khiển âm sàn Diablo - 24VDC

Liên hệ
 • Bộ điền khiển cổng tự động âm sàn là một thiết kế mới mang tính thẩm mỹ cao với bộ vận hành được âm dưới sàn hoàn toàn không nhìn thấy và không làm thay đổi vẻ bên ngoài của cánh cổng
 • Đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng, an toàn cho người sử dụng & thân thiện môi trường
 • Có thể kết nối với các hệ thống điều khiển giám sát thông minh
mới hot Bộ điều khiển âm sàn S800H ENC
 • Bộ điền khiển cổng tự động âm sàn là một thiết kế mới mang tính thẩm mỹ cao với bộ vận hành được âm dưới sàn hoàn toàn không nhìn thấy và không làm thay đổi vẻ bên ngoài của cánh cổng
 • Đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng, an toàn cho người sử dụng & thân thiện môi trường
 • Có thể kết nối với các hệ thống điều khiển giám sát thông minh

Bộ điều khiển âm sàn S800H ENC

Liên hệ
 • Bộ điền khiển cổng tự động âm sàn là một thiết kế mới mang tính thẩm mỹ cao với bộ vận hành được âm dưới sàn hoàn toàn không nhìn thấy và không làm thay đổi vẻ bên ngoài của cánh cổng
 • Đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng, an toàn cho người sử dụng & thân thiện môi trường
 • Có thể kết nối với các hệ thống điều khiển giám sát thông minh
Bộ điều khiển lắp trên đỉnh S2500I
 • Bộ điền khiển cổng tự động lắp trên đỉnh là một thiết kế độc quyền mang tính hiện đại phù hợp với điều kiện thời tiết nóng ẩm mưa nhiều tại Việt Nam, cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn về tính thẩm mỹ hoàn toàn  không làm thay đổi vẻ bên ngoài của cánh cổng
 • Đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng, an toàn cho người sử dụng & thân thiện môi trường
 • Có thể kết nối với các hệ thống điều khiển giám sát thông minh

Bộ điều khiển lắp trên đỉnh S2500I

Liên hệ
 • Bộ điền khiển cổng tự động lắp trên đỉnh là một thiết kế độc quyền mang tính hiện đại phù hợp với điều kiện thời tiết nóng ẩm mưa nhiều tại Việt Nam, cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn về tính thẩm mỹ hoàn toàn  không làm thay đổi vẻ bên ngoài của cánh cổng
 • Đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng, an toàn cho người sử dụng & thân thiện môi trường
 • Có thể kết nối với các hệ thống điều khiển giám sát thông minh
Bộ điều khiển âm sàn S800 - 220 VAC
 • Bộ điền khiển cổng tự động âm sàn là một thiết kế mới mang tính thẩm mỹ cao với bộ vận hành được âm dưới sàn hoàn toàn không nhìn thấy và không làm thay đổi vẻ bên ngoài của cánh cổng
 • Đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng, an toàn cho người sử dụng & thân thiện môi trường
 • Có thể kết nối với các hệ thống điều khiển giám sát thông minh

Bộ điều khiển âm sàn S800 - 220 VAC

Liên hệ
 • Bộ điền khiển cổng tự động âm sàn là một thiết kế mới mang tính thẩm mỹ cao với bộ vận hành được âm dưới sàn hoàn toàn không nhìn thấy và không làm thay đổi vẻ bên ngoài của cánh cổng
 • Đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng, an toàn cho người sử dụng & thân thiện môi trường
 • Có thể kết nối với các hệ thống điều khiển giám sát thông minh