Công tắc nhấn xả cửa khẩn cấp vuông có nắp che EDR819L-2
Thiết kế có thể đặt lại
Báo động còi tích hợp
Lỗ khóa để nhân viên được ủy quyền sử dụng
Thiết kế phím vạn năng để thiết lập lại, kiểm tra/cài đặt dễ dàng
Chỉ báo trạng thái Xanh / Đỏ ở mặt trước
Chỉ báo LED để dễ dàng thoát ra trong bóng tối
Môi trường
Linh kiện cao cấp với đảm bảo chất lượng tốt
Tùy chọn nhúng / gắn bề mặt
Có sẵn Màu sắc: Xanh nhạt
Dễ lắp ráp, thiết kế kẹp giữa vỏ,
Cài đặt và bảo trì đơn giản và nhanh chóng

Công tắc nhấn xả cửa khẩn cấp vuông có nắp che EDR819L-2

390,000 đ
Thiết kế có thể đặt lại
Báo động còi tích hợp
Lỗ khóa để nhân viên được ủy quyền sử dụng
Thiết kế phím vạn năng để thiết lập lại, kiểm tra/cài đặt dễ dàng
Chỉ báo trạng thái Xanh / Đỏ ở mặt trước
Chỉ báo LED để dễ dàng thoát ra trong bóng tối
Môi trường
Linh kiện cao cấp với đảm bảo chất lượng tốt
Tùy chọn nhúng / gắn bề mặt
Có sẵn Màu sắc: Xanh nhạt
Dễ lắp ráp, thiết kế kẹp giữa vỏ,
Cài đặt và bảo trì đơn giản và nhanh chóng
Công tắc nhấn xả cửa khẩn cấp vuông EDR819-1

Công tắc nhấn xả cửa khẩn cấp vuông có nắp che, chỉ báo trạng thái, màu xanh

Công tắc nhấn xả cửa khẩn cấp vuông EDR819-1

220,000 đ

Công tắc nhấn xả cửa khẩn cấp vuông có nắp che, chỉ báo trạng thái, màu xanh

Công tắc nhấn khẩn cấp vuông E-108E

Công tắc nhấn khẩn cấp vuông, dạng đập bể kính, màu xanh

Công tắc nhấn khẩn cấp vuông E-108E

175,000 đ

Công tắc nhấn khẩn cấp vuông, dạng đập bể kính, màu xanh