Tăng âm số 4 kênh công suất 4x250W: DA-250FH

DA-250FH là tăng âm công suất kĩ thuật số 4 kênh vô cùng nhỏ gọn, đạt hiệu suất cao với trở kháng cao 100V và ngõ ra công suất lớn. Tăng âm có công suất đầu ra là 250W x 4 kênh (ngõ ra 40 Ω), sử dụng bộ nguồn chuyển đổi. Mỗi kênh sẽ có phần công suất riêng biệt. Tăng âm có thể tách rời hoàn toàn khỏi hệ thống loa trở kháng cao bằng cách nối biến áp ra MT-251H (tùy chọn). Có thể lắp đặt tăng âm với giá đỡ tiêu chuẩn EIA (size 1 unit)

Tăng âm số 4 kênh công suất 4x250W: DA-250FH

Liên hệ

DA-250FH là tăng âm công suất kĩ thuật số 4 kênh vô cùng nhỏ gọn, đạt hiệu suất cao với trở kháng cao 100V và ngõ ra công suất lớn. Tăng âm có công suất đầu ra là 250W x 4 kênh (ngõ ra 40 Ω), sử dụng bộ nguồn chuyển đổi. Mỗi kênh sẽ có phần công suất riêng biệt. Tăng âm có thể tách rời hoàn toàn khỏi hệ thống loa trở kháng cao bằng cách nối biến áp ra MT-251H (tùy chọn). Có thể lắp đặt tăng âm với giá đỡ tiêu chuẩn EIA (size 1 unit)

Tăng âm số 2 kênh công suất 2x250W: DA-250DH CE301

DA-250DH là tăng âm số 2 kênh được thiết kế cho dòng loa trở kháng cao 100V line, vơi đặc trưng khối lượng nhẹ, chắc chắn, đầu ra công suất cao và hiệu suất cao. Thiết bị được thiết kế với 2 kênh đầu ra trở kháng cao 100V với công suất 2x250W (40 Ω). Với mỗi kênh đều được trang bị nguồn nuôi độc lập. Thiết bị được cách ly điện tử giữa loa trở kháng cao với hệ thống thông qua biến áp MT-251H (thiết bị tùy chọn). Thiết bị có thể gắn trực tiếp lên tủ Rack tiêu chuẩn EIA với kích thước 1U

Tăng âm số 2 kênh công suất 2x250W: DA-250DH CE301

Liên hệ

DA-250DH là tăng âm số 2 kênh được thiết kế cho dòng loa trở kháng cao 100V line, vơi đặc trưng khối lượng nhẹ, chắc chắn, đầu ra công suất cao và hiệu suất cao. Thiết bị được thiết kế với 2 kênh đầu ra trở kháng cao 100V với công suất 2x250W (40 Ω). Với mỗi kênh đều được trang bị nguồn nuôi độc lập. Thiết bị được cách ly điện tử giữa loa trở kháng cao với hệ thống thông qua biến áp MT-251H (thiết bị tùy chọn). Thiết bị có thể gắn trực tiếp lên tủ Rack tiêu chuẩn EIA với kích thước 1U

Tăng âm số 4 kênh công suất 4x500W: DA-500FH CE301

Là tăng âm công suất số 4 kênh được thiết kế với đầu ra trở kháng cao 100V, đặc trưng trọng lượng nhẹ, chắc chắn, đầu ra công suất cao và hiệu suất cao. Nó gồm có 4 kênh mỗi kênh công suất 500W. Đầu Điều khiển / Giám sát cho phép điều khiển Bật/Tắt nguồn cho các kênh riêng độc lập.

Tăng âm số 4 kênh công suất 4x500W: DA-500FH CE301

Liên hệ

Là tăng âm công suất số 4 kênh được thiết kế với đầu ra trở kháng cao 100V, đặc trưng trọng lượng nhẹ, chắc chắn, đầu ra công suất cao và hiệu suất cao. Nó gồm có 4 kênh mỗi kênh công suất 500W. Đầu Điều khiển / Giám sát cho phép điều khiển Bật/Tắt nguồn cho các kênh riêng độc lập.

Máy biến áp: MT-251H

Được sử dùng cùng với tăng âm số đa kênh DA-250DH, DA-250FH, DA-500F-HL và DA-500FH. MT-251H là biến áp cách ly sử dụng nối loa trở kháng cao vào tăng âm.

Máy biến áp: MT-251H

Liên hệ

Được sử dùng cùng với tăng âm số đa kênh DA-250DH, DA-250FH, DA-500F-HL và DA-500FH. MT-251H là biến áp cách ly sử dụng nối loa trở kháng cao vào tăng âm.