Đầu báo khói quang địa chỉ ALN-V
 • Đầu báo khói quang điện loại địa chỉ thích hợp sử dụng để phát hiện khói từ đám cháy của nhiều loại vật liệu khác nhau như đồ nội thất, nhựa, xốp hay các loại vật liệu tạo ra khói nhiều và có thể nhìn thấy được.
 • Thiết kế của Hochiki cho phép tối ưu khoảng thời gian phản ứng với đám cháy, đồng thời cũng hạn chế tuyệt đối báo giả.

Đầu báo khói quang địa chỉ ALN-V

Liên hệ
 • Đầu báo khói quang điện loại địa chỉ thích hợp sử dụng để phát hiện khói từ đám cháy của nhiều loại vật liệu khác nhau như đồ nội thất, nhựa, xốp hay các loại vật liệu tạo ra khói nhiều và có thể nhìn thấy được.
 • Thiết kế của Hochiki cho phép tối ưu khoảng thời gian phản ứng với đám cháy, đồng thời cũng hạn chế tuyệt đối báo giả.
Đầu báo khói quang SOC-24VN
 • Đầu báo khói quang SOC-24VN là loại đầu báo có chất lượng cao và báo cháy rất chính xác,
 • Buồng khói được thiết kế để có thể phát hiện được các đám cháy âm ỉ và bùng phát nhanh.
 • Các loại đế phù hợp: NS-4, NS-6, HSC-4R, HSC-R

Đầu báo khói quang SOC-24VN

Liên hệ
 • Đầu báo khói quang SOC-24VN là loại đầu báo có chất lượng cao và báo cháy rất chính xác,
 • Buồng khói được thiết kế để có thể phát hiện được các đám cháy âm ỉ và bùng phát nhanh.
 • Các loại đế phù hợp: NS-4, NS-6, HSC-4R, HSC-R