Khóa chốt điện, có điện thì chốt YB-100N(LED) -5P
Khoá chốt điện, có điện thì chốt : 
- Điện áp : 12VDC    
- Door status output, timer 0,3,6,9s
'-Led đỏ : khóa, xanh : không khóa
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 205 x 35 x 36.5  
  lỗ chốt       90 x 25 x 2   
 

Khóa chốt điện, có điện thì chốt YB-100N(LED) -5P

820,000 đ
Khoá chốt điện, có điện thì chốt : 
- Điện áp : 12VDC    
- Door status output, timer 0,3,6,9s
'-Led đỏ : khóa, xanh : không khóa
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 205 x 35 x 36.5  
  lỗ chốt       90 x 25 x 2   
 
Khoá chốt điện gắn nổi, có điện thì mở YB-900-12V
Khoá chốt điện gắn nổi, có điện thì mở : 
- Điện áp : 12VDơ3
- Vật liệu inox 304, kín nước IP55
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 330 x 41 x 46

Khoá chốt điện gắn nổi, có điện thì mở YB-900-12V

4,110,000 đ
Khoá chốt điện gắn nổi, có điện thì mở : 
- Điện áp : 12VDơ3
- Vật liệu inox 304, kín nước IP55
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 330 x 41 x 46
Khoá chốt điện, có điện thì chốt  YB-700A LED
Khoá chốt điện, có điện thì chốt : 
- Điện áp : 12VDC
- Relay output, timer 0,3,6,9 giây
- chốt khoá bằng inox 304
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 225 x 34 x 38
  lỗ chốt      100 x 25 x 3

Khoá chốt điện, có điện thì chốt YB-700A LED

1,040,000 đ
Khoá chốt điện, có điện thì chốt : 
- Điện áp : 12VDC
- Relay output, timer 0,3,6,9 giây
- chốt khoá bằng inox 304
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 225 x 34 x 38
  lỗ chốt      100 x 25 x 3
Khoá chốt điện, có điện thì mở, chìa khoá mở tay YB-600C
Khoá chốt điện, có điện thì mở, chìa khoá mở tay : 
- Điện áp : 12VDC
- Relay output, timer 0,3,6,9 giây
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 270 x 30 x 48
  lỗ chốt       100 x 25 x 3

Khoá chốt điện, có điện thì mở, chìa khoá mở tay YB-600C

2,200,000 đ
Khoá chốt điện, có điện thì mở, chìa khoá mở tay : 
- Điện áp : 12VDC
- Relay output, timer 0,3,6,9 giây
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 270 x 30 x 48
  lỗ chốt       100 x 25 x 3
Khoá chốt điện thân mỏng, có điện thì chốt, lắp cửa kính không khung YB-500U (LED)
Khoá chốt điện thân mỏng, có điện thì chốt, lắp cửa kính không khung : 
- Điện áp : 12VDC
- Relay output, timer 0,3,6,9 giây
- chốt khoá bằng inox 304
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 150 x 25 x 37
  lỗ chốt      150 x 25 x 37

Khoá chốt điện thân mỏng, có điện thì chốt, lắp cửa kính không khung YB-500U (LED)

1,300,000 đ
Khoá chốt điện thân mỏng, có điện thì chốt, lắp cửa kính không khung : 
- Điện áp : 12VDC
- Relay output, timer 0,3,6,9 giây
- chốt khoá bằng inox 304
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 150 x 25 x 37
  lỗ chốt      150 x 25 x 37
Khoá chốt điện thân mỏng, có điện thì chốt YB-500I (LED)
Khoá chốt điện thân mỏng, có điện thì chốt : 
- Điện áp : 12VDC
- Relay output, timer 0,3,6,9 giây
- chốt khoá bằng inox 304
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 150 x 25 x 37
  lỗ chốt      150 x 25 x 37

Khoá chốt điện thân mỏng, có điện thì chốt YB-500I (LED)

1,270,000 đ
Khoá chốt điện thân mỏng, có điện thì chốt : 
- Điện áp : 12VDC
- Relay output, timer 0,3,6,9 giây
- chốt khoá bằng inox 304
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 150 x 25 x 37
  lỗ chốt      150 x 25 x 37
Khoá chốt điện thân mỏng, có điện thì mở, chìa khoá mở tay YB-500C
Khoá chốt điện thân mỏng, có điện thì mở, chìa khoá mở tay : 
- Điện áp : 12VDC
- Relay output, timer 0,3,6,9 giây
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 210 x 25 x 42
  lỗ chốt       90 x 25 x 3

Khoá chốt điện thân mỏng, có điện thì mở, chìa khoá mở tay YB-500C

1,960,000 đ
Khoá chốt điện thân mỏng, có điện thì mở, chìa khoá mở tay : 
- Điện áp : 12VDC
- Relay output, timer 0,3,6,9 giây
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 210 x 25 x 42
  lỗ chốt       90 x 25 x 3
Khoá chốt điện thân mỏng, có điện thì chốt YB-500A LED
Khoá chốt điện thân mỏng, có điện thì chốt : 
- Điện áp : 12VDC
- Relay output, timer 0,3,6,9 giây
- chốt khoá bằng inox 304
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 192 x 25 x 37
  lỗ chốt       90 x 25 x 2

Khoá chốt điện thân mỏng, có điện thì chốt YB-500A LED

1,040,000 đ
Khoá chốt điện thân mỏng, có điện thì chốt : 
- Điện áp : 12VDC
- Relay output, timer 0,3,6,9 giây
- chốt khoá bằng inox 304
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 192 x 25 x 37
  lỗ chốt       90 x 25 x 2
Khoá chốt điện, có điện thì chốt YB-100+
Khoá chốt điện, có điện thì chốt : 
- Điện áp : 12VDC
- Relay output, timer 0,3,6,9 giây
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 205 x 35 x 41
  lỗ chốt       90 x 25 x 2 

Khoá chốt điện, có điện thì chốt YB-100+

820,000 đ
Khoá chốt điện, có điện thì chốt : 
- Điện áp : 12VDC
- Relay output, timer 0,3,6,9 giây
- Kích thước ( dài x rộng x cao )mm
  thân khoá 205 x 35 x 41
  lỗ chốt       90 x 25 x 2