Mô-đun bộ thu không dây WTU-M9800-AS


Mô-đun bộ thu không dây WTU-M9800-AS được thiết kế để dễ dàng cắm vào với dòng 9000, 900 và các thiết bị khác của TOA. Nó được sử dụng cùng với thiết bị không dây UHF nhằm tăng sự hiệu quả của các bài diễn thuyết hoặc giọng nói. Mạch điện có sẵn giúp hạn chế sự ảnh hưởng từ những tiếng ồn xung quanh.

Mô-đun bộ thu không dây WTU-M9800-AS

Liên hệ


Mô-đun bộ thu không dây WTU-M9800-AS được thiết kế để dễ dàng cắm vào với dòng 9000, 900 và các thiết bị khác của TOA. Nó được sử dụng cùng với thiết bị không dây UHF nhằm tăng sự hiệu quả của các bài diễn thuyết hoặc giọng nói. Mạch điện có sẵn giúp hạn chế sự ảnh hưởng từ những tiếng ồn xung quanh.

Mô-đun ngõ vào mức line hỗ trợ DSP: D-001R

D-001R là Mô-đun ngõ vào mức Line được sử dụng cho dòng tăng âm 9000. Mô-đun có sẵn hai kênh ngõ vào dạng không cần bằng kiểu giắc RCA. Tín hiệu ngõ vào cả hai kênh được trộn lẫn với nhau. D-001R có thể xử lý hiệu ứng TONE/EQ/COMPRESSOR cho hai ngõ vào độc lập.

Mô-đun ngõ vào mức line hỗ trợ DSP: D-001R

Liên hệ

D-001R là Mô-đun ngõ vào mức Line được sử dụng cho dòng tăng âm 9000. Mô-đun có sẵn hai kênh ngõ vào dạng không cần bằng kiểu giắc RCA. Tín hiệu ngõ vào cả hai kênh được trộn lẫn với nhau. D-001R có thể xử lý hiệu ứng TONE/EQ/COMPRESSOR cho hai ngõ vào độc lập.

Mô-đun ngõ vào mức mic/line với DSP: D-001T

D-001T là Mô-đun sử dụng cho dòng tăng âm 9000, hỗ trợ 2 ngõ vào độc lập dạng cân bằng. D-001T can thể kết nối với thiết bị có mức tín hiệu Micro tới mức Line bằng cách điều chỉnh độ nhạy ngõ vào theo 9 mức từ  -60 dB tới -10 dB. Mô-đun có sẵn nguồn Phantom (+24 V) để sử dụng cho Micro điện dung khi cần thiết. D-001T có thể xử lý hiệu ứng TONE/EQ/COMPRESSOR cho hai ngõ vào độc lập.

Mô-đun ngõ vào mức mic/line với DSP: D-001T

Liên hệ

D-001T là Mô-đun sử dụng cho dòng tăng âm 9000, hỗ trợ 2 ngõ vào độc lập dạng cân bằng. D-001T can thể kết nối với thiết bị có mức tín hiệu Micro tới mức Line bằng cách điều chỉnh độ nhạy ngõ vào theo 9 mức từ  -60 dB tới -10 dB. Mô-đun có sẵn nguồn Phantom (+24 V) để sử dụng cho Micro điện dung khi cần thiết. D-001T có thể xử lý hiệu ứng TONE/EQ/COMPRESSOR cho hai ngõ vào độc lập.

Mô-đun hai ngõ ra mức line với dsp: T-001T

T-001T là mô-đun cắm được thiết kế riêng cho Tăng âm dòng 9000 và có hai cổng ra cân bằng độc lập. Thiết bị có thể tải trở kháng 600 Ω với cường độ lên tới +16 dB. Bên cạnh đó, mô-đun còn có thể xử lý hiệu ứng cho CHUÔNG/EQ/COMPRESSOR tới hai ngõ ra độc lập.

Mô-đun hai ngõ ra mức line với dsp: T-001T

Liên hệ

T-001T là mô-đun cắm được thiết kế riêng cho Tăng âm dòng 9000 và có hai cổng ra cân bằng độc lập. Thiết bị có thể tải trở kháng 600 Ω với cường độ lên tới +16 dB. Bên cạnh đó, mô-đun còn có thể xử lý hiệu ứng cho CHUÔNG/EQ/COMPRESSOR tới hai ngõ ra độc lập.

Mô-đun ngõ vào/ra điều khiển: C-001T

C-001T là Mô-đun mở rộng ngõ vào ra cho dòng tăng âm 9000. Thiết bị có thể cung cấp tới 8 ngõ vào/ra với mỗi Mô-dun mở rộng. Chúng ta có thể kết hợp với thiết bị chính đã có sẵn 4 ngõ vào và ra cùng với Mô-đun mở rộng ngõ vào ra để mở rộng số cổng vào và ra điều khiển lên tới 12 cổng.

Mô-đun ngõ vào/ra điều khiển: C-001T

Liên hệ

C-001T là Mô-đun mở rộng ngõ vào ra cho dòng tăng âm 9000. Thiết bị có thể cung cấp tới 8 ngõ vào/ra với mỗi Mô-dun mở rộng. Chúng ta có thể kết hợp với thiết bị chính đã có sẵn 4 ngõ vào và ra cùng với Mô-đun mở rộng ngõ vào ra để mở rộng số cổng vào và ra điều khiển lên tới 12 cổng.

Mô-đun cho thông báo thoại: ZP-001T

ZP-001T là mô-đun cho thông báo thoại được thiết kế riêng cho Tăng âm dòng 9000. Thiết bị hoạt động như một giao diện để kết nối Tăng âm dòng 900 tới một  tổng đài PABX analog, cho phép phát thông báo thoại từ tổng đài PABX. Mô-đun có hai chế độ: chuông tín hiệu và cổng thông báo, trong đó việc lựa chọn chế độ không ảnh hưởng tới việc phát thông báo.

Mô-đun cho thông báo thoại: ZP-001T

Liên hệ

ZP-001T là mô-đun cho thông báo thoại được thiết kế riêng cho Tăng âm dòng 9000. Thiết bị hoạt động như một giao diện để kết nối Tăng âm dòng 900 tới một  tổng đài PABX analog, cho phép phát thông báo thoại từ tổng đài PABX. Mô-đun có hai chế độ: chuông tín hiệu và cổng thông báo, trong đó việc lựa chọn chế độ không ảnh hưởng tới việc phát thông báo.

Mô-đun điều chỉnh độ ồn: AN-001T

AN-001T là mô đun cắm của bộ phận phát hiện tiếng ồn 2 kênh và được thiết kế riêng cho tăng âm dòng 9000. Thiết bị sẽ tự động điều chỉnh âm lượng ngõ ra tương ứng với độ ồn môi trường. AN-001T có thể xử lý tín hiệu đầu vào từ mức micro (-60 dB) tới mức line (-10 dB) bằng quy trình điều khiển 9 bước. Có nguồn phantom (+24 V) khi sử dụng micro điện dung.

Mô-đun điều chỉnh độ ồn: AN-001T

Liên hệ

AN-001T là mô đun cắm của bộ phận phát hiện tiếng ồn 2 kênh và được thiết kế riêng cho tăng âm dòng 9000. Thiết bị sẽ tự động điều chỉnh âm lượng ngõ ra tương ứng với độ ồn môi trường. AN-001T có thể xử lý tín hiệu đầu vào từ mức micro (-60 dB) tới mức line (-10 dB) bằng quy trình điều khiển 9 bước. Có nguồn phantom (+24 V) khi sử dụng micro điện dung.

Mô-đun điều chỉnh từ xa: RC-001T

RC-001T là mô-đun giao diện để kết nối giữa dòng tăng âm 9000M2 với bảng điều chỉnh từ xa ZM-9011, ZM-9012, ZM-9013, hoặc ZM-9014. Tổng số bộ điều chỉnh từ xa có thể kết nối lên tới 16 bộ.

Mô-đun điều chỉnh từ xa: RC-001T

Liên hệ

RC-001T là mô-đun giao diện để kết nối giữa dòng tăng âm 9000M2 với bảng điều chỉnh từ xa ZM-9011, ZM-9012, ZM-9013, hoặc ZM-9014. Tổng số bộ điều chỉnh từ xa có thể kết nối lên tới 16 bộ.

Micro điện dung đo độ ồn: AN-9001

AN-9001 là một Micro điện dung được thiết kế để đo độ ồn của môi trường. Thiết bị được kết nối vào hệ thống 9000 thông qua mô-đun kết nối AN-001T. Thiết bị có thể dễ dàng gắn lên mặt trần hoặc tường bằng đế ổ cắm âm tường.

Micro điện dung đo độ ồn: AN-9001

Liên hệ

AN-9001 là một Micro điện dung được thiết kế để đo độ ồn của môi trường. Thiết bị được kết nối vào hệ thống 9000 thông qua mô-đun kết nối AN-001T. Thiết bị có thể dễ dàng gắn lên mặt trần hoặc tường bằng đế ổ cắm âm tường.

Bộ lựa chọn loa: SS-9001

SS-9001 là bộ lựa chọn loa được sử dụng cùng Tăng âm dòng 9000. Thiết bị có 2 đường tín hiệu ngõ vào cho 4 zone khác nhau.

Bộ lựa chọn loa: SS-9001

Liên hệ

SS-9001 là bộ lựa chọn loa được sử dụng cùng Tăng âm dòng 9000. Thiết bị có 2 đường tín hiệu ngõ vào cho 4 zone khác nhau.

Bảng điều chỉnh từ xa: ZM-9011

Đây là dòng sản phẩm chuyên dụng được sử dụng để kết hợp với dòng tăng âm 9000M2 hoặc M-864D, ZM-9011 là bảng điều chỉnh từ xa gắn tường có sẵn 4 nút ấn. Thiết bị có thể sử dụng kết hợp với Mô-đun điều chỉnh từ xa RC-001T hoặc với M-864D. Thiết bị có thể gắn vào trong hộp điện lên tường theo tiêu chuẩn Mỹ.

Bảng điều chỉnh từ xa: ZM-9011

Liên hệ

Đây là dòng sản phẩm chuyên dụng được sử dụng để kết hợp với dòng tăng âm 9000M2 hoặc M-864D, ZM-9011 là bảng điều chỉnh từ xa gắn tường có sẵn 4 nút ấn. Thiết bị có thể sử dụng kết hợp với Mô-đun điều chỉnh từ xa RC-001T hoặc với M-864D. Thiết bị có thể gắn vào trong hộp điện lên tường theo tiêu chuẩn Mỹ.

Bảng điều chỉnh từ xa: ZM-9012

Đây là dòng sản phẩm chuyên dụng được sử dụng để kết hợp với dòng tăng âm 9000M2 hoặc M-864D, ZM-9012 là bảng điều chỉnh từ xa gắn tường có núm xoay điều chỉnh âm lượng. Thiết bị có thể sử dụng kết hợp với Mô-đun điều chỉnh từ xa RC-001T hoặc với M-864D. Thiết bị có thể gắn vào trong hộp điện lên tường theo tiêu chuẩn Mỹ.

Bảng điều chỉnh từ xa: ZM-9012

Liên hệ

Đây là dòng sản phẩm chuyên dụng được sử dụng để kết hợp với dòng tăng âm 9000M2 hoặc M-864D, ZM-9012 là bảng điều chỉnh từ xa gắn tường có núm xoay điều chỉnh âm lượng. Thiết bị có thể sử dụng kết hợp với Mô-đun điều chỉnh từ xa RC-001T hoặc với M-864D. Thiết bị có thể gắn vào trong hộp điện lên tường theo tiêu chuẩn Mỹ.

Bảng điều chỉnh từ xa: ZM-9013

Đây là dòng sản phẩm chuyên dụng được sử dụng để kết hợp với dòng tăng âm 9000M2 hoặc M-864D, ZM-9013 là bảng điều chỉnh từ xa gắn tường có sẵn 8 nút ấn. Thiết bị có thể sử dụng kết hợp với Mô-đun điều chỉnh từ xa RC-001T hoặc với M-864D. Thiết bị có thể gắn vào trong hộp điện lên tường theo tiêu chuẩn Mỹ.

Bảng điều chỉnh từ xa: ZM-9013

Liên hệ

Đây là dòng sản phẩm chuyên dụng được sử dụng để kết hợp với dòng tăng âm 9000M2 hoặc M-864D, ZM-9013 là bảng điều chỉnh từ xa gắn tường có sẵn 8 nút ấn. Thiết bị có thể sử dụng kết hợp với Mô-đun điều chỉnh từ xa RC-001T hoặc với M-864D. Thiết bị có thể gắn vào trong hộp điện lên tường theo tiêu chuẩn Mỹ.

Bảng điều chỉnh từ xa: ZM-9014

Đây là dòng sản phẩm chuyên dụng được sử dụng để kết hợp với dòng tăng âm 9000M2 hoặc M-864D, ZM-9014 là bảng điều chỉnh từ xa gắn tường có sẵn 4 nút ấn và 1 núm xoay điều chỉnh âm lượng. Thiết bị có thể sử dụng kết hợp với Mô-đun điều chỉnh từ xa RC-001T hoặc với M-864D. Thiết bị có thể gắn vào trong hộp điện lên tường theo tiêu chuẩn Mỹ.

Bảng điều chỉnh từ xa: ZM-9014

Liên hệ

Đây là dòng sản phẩm chuyên dụng được sử dụng để kết hợp với dòng tăng âm 9000M2 hoặc M-864D, ZM-9014 là bảng điều chỉnh từ xa gắn tường có sẵn 4 nút ấn và 1 núm xoay điều chỉnh âm lượng. Thiết bị có thể sử dụng kết hợp với Mô-đun điều chỉnh từ xa RC-001T hoặc với M-864D. Thiết bị có thể gắn vào trong hộp điện lên tường theo tiêu chuẩn Mỹ.

Bảng điều chỉnh từ xa: ZM-9001

ZM-9001 là bảng điều khiển từ xa được sử dụng với dòng tăng âm 9000. Thiết bị cung cấp thêm 6 ngõ vào điều khiển mở rộng tăng âm và có thể được gắn vào trong hộp điện lên tường theo tiêu chuẩn Mỹ.

Bảng điều chỉnh từ xa: ZM-9001

Liên hệ

ZM-9001 là bảng điều khiển từ xa được sử dụng với dòng tăng âm 9000. Thiết bị cung cấp thêm 6 ngõ vào điều khiển mở rộng tăng âm và có thể được gắn vào trong hộp điện lên tường theo tiêu chuẩn Mỹ.

Bảng điều chỉnh từ xa: ZM-9002

ZM-9002 là bảng điều khiển từ xa được sử dụng với dòng tăng âm 9000. Thiết bị cung cấp thêm 4 ngõ vào điều khiển mở rộng tăng âm, 1 điều khiển âm lượng từ xa và có thể được gắn vào trong hộp điện lên tường theo tiêu chuẩn Mỹ.

Bảng điều chỉnh từ xa: ZM-9002

Liên hệ

ZM-9002 là bảng điều khiển từ xa được sử dụng với dòng tăng âm 9000. Thiết bị cung cấp thêm 4 ngõ vào điều khiển mở rộng tăng âm, 1 điều khiển âm lượng từ xa và có thể được gắn vào trong hộp điện lên tường theo tiêu chuẩn Mỹ.