II. Bài viết sản phẩm
  • Bàn phím LED hiển thị 16 phân vùng
  • Ứng dụng Hiển thị các phân vùng hệ thống báo động, báo cháy; Giao tiếp người dùng điều khiển hệ thống
Xem chi tiết bài viết
III. Thông tin kỹ thuật
  • Nguồn cấp 12VDC từ tủ điều khiển
  • Dòng tiêu thụ 55 ~ 130 mA
  • Kích thước 17 x 10 x 3 (cm)
Xem chi tiết thông tin kỹ thuật
IV. Bình luận

Đánh giá trung bình

0/5

0 đánh giá
Xem bình luận khác
Sản phẩm khác