II. Bài viết sản phẩm
  • Thùng cáp kỹ thuật Jablotron CC-01 chất lượng được thiết kế để lắp đặt. Màu sắc dây giống với màu của thiết bị đầu cuối.
  • Cáp được đóng gói thùng ( 300 m) , nó được đánh dấu bằng mực đen một lần trên mỗi mét.
Xem chi tiết bài viết
III. Thông tin kỹ thuật
  • Bộ dây cáp lắp đặt dùng cho hệ thống JABLOTRON 100.
Thùng cáp kỹ thuật: 1 x 2 x 20 AWG và 1 x 2 x 24 AWG.
Dây cáp được được thiết kế để cài đặt với chất lượng cao.
Dây được đóng gói trong hộp, dài 300 mét và dễ dàng điều hướng, được đánh dấu bằng mực đen trên mỗi mét dây.
Màu sắc của dây phù hợp với màu của thiết bị đầu cuối.
Loại hộp tiện dụng để đựng dây Easy Reel.
1 x 2 x 20 AWG (0,5mm²)    tối đa điện trở DC của dây dẫn là 20°C 97 Ω/ km.
1 x 2 x 24 AWG (0,8mm²)    tối đa điện trở DC của dây dẫn là 20°C 38 Ω/ km.
Xem chi tiết thông tin kỹ thuật
IV. Bình luận

Đánh giá trung bình

0/5

0 đánh giá
Xem bình luận khác
Sản phẩm khác