II. Bài viết sản phẩm
Hộp lắp đặt đa dụng JA-190PL được dùng cho nhiều module khác nhau trong hệ thống JABLOTRON 100.
Xem chi tiết bài viết
III. Thông tin kỹ thuật
  •  Kích thước: 90 × 90 mm
  • IP 40
  • Chất liệu:  nhựa nhiệt ABS
Xem chi tiết thông tin kỹ thuật
IV. Bình luận

Đánh giá trung bình

0/5

0 đánh giá
Xem bình luận khác
Sản phẩm khác