II. Bài viết sản phẩm
 
  • RFID (Radio Frequency Identification): Nhận dạng qua tần số vô tuyến, là một công nghệ dùng kết nối sóng vô tuyến để tự động xác định và theo dõi các thẻ nhận dạng gắn vào vật thể
  • Tần số: 125 kHz.
     
Xem chi tiết bài viết
III. Thông tin kỹ thuật
  • Tiêu chuẩn giao tiếp 125KZ
 
  • Giao thức truyền thông : jablotron
 
Xem chi tiết thông tin kỹ thuật
IV. Bình luận

Đánh giá trung bình

0/5

0 đánh giá
Xem bình luận khác
Sản phẩm khác