III. Thông tin kỹ thuật
Line Terminals 8 lines (for signal lines only)
Speaker Terminals 16 lines, 100 V 15 A
Finish Front panel : black
Dimensions (W×H×D) 482.6(19.00 ) × 88.4(3.48 ) × 301(11.85 ) mm
Weight 3.7 kg (8.16 lb.)
Accessories Rack mounting screws……4
Xem chi tiết thông tin kỹ thuật
IV. Bình luận

Đánh giá trung bình

0/5

0 đánh giá
Xem bình luận khác
Sản phẩm khác