III. Thông tin kỹ thuật
Công suất ngõ vào 30 W
Sơ cấp 100 V line: 330 Ω (30 W), 1 kΩ (10 W)
70 V line: 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 1 kΩ (5 W)
Thứ cấp 8 Ω
Khối lượng 370 g
Dòng loa phù hợp SR-H3S, SR-H3L, SR-H2S, SR-H2L
Xem chi tiết thông tin kỹ thuật
IV. Bình luận

Đánh giá trung bình

0/5

0 đánh giá
Xem bình luận khác
Sản phẩm khác