II. Bài viết sản phẩm
  • Vỏ nhựa cho mô-đun radio JA-111R được nhà sản xuất lắp đặt trong bảng điều khiển (ví dụ: JA-101KR, bộ JA-106KR, v.v.).
  •  Nó được thiết kế để gắn mô-đun radio bên ngoài bảng điều khiển của hệ thống an ninh.
Xem chi tiết bài viết
III. Thông tin kỹ thuật
  • Kích thước 43 x 160 x 23 mm
  • Nhiệt độ hoạt động -10 °C to +40 °C
  • Khối lượng 50g
Xem chi tiết thông tin kỹ thuật
IV. Bình luận

Đánh giá trung bình

0/5

0 đánh giá
Xem bình luận khác
Sản phẩm khác